Wereldvoedseldag / Wereldhongerdag

Verklaring Aziatische boeren op Wereldvoedseldag

Op 16 oktober, Wereldvoedseldag, vraagt de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties jaarlijks wereldwijd aandacht voor voedselzekerheid in de wereld. Hoe kijken boeren in Azië aan tegen het beleid van de FAO? De boeren in Azië (APC) verzetten zich door middel van acties tegen het FAO beleid, om de gevolgen als landloosheid en chronische honger te belichten.

De verklaring van Aziatische boeren:

De FAO verklaart, dat landbouwcoöperaties de sleutel zijn tot het voeden van de wereld. Zij markeert de rol van coöperaties voor het verbeteren van voedselveiligheid en het uitroeien van honger. Bovendien doen de FAO en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) een beroep op de landbouwindustrie om te investeren in Centraal Azië en Noord Afrika. Voorts doen beide organisaties een beroep op regeringen om voorwaarden te creëren die investeringen door de private sector stimuleren.

wereldhongerdagBoeren in Azië veroordelen de benadering van FAO en EBRD, die een voortzetting is van hetgeen is gefabriceerd tijdens de Rio+20 conferentie in juni 2012 te Brazilië; de Publieke Private Samenwerkingsregeling (PPS), waarmee binnen- en buitenlandse beleggers wettelijke bevoegdheid krijgen tot landroof, toe-eigening van natuurlijke grondstoffen en bedrijfsovernames van vitale delen van de economie.

Dit zal een schaalvergroting van landbouwondernemingen veroorzaken met tot gevolg een toename van landloosheid, honger, armoede en meer schade aan het milieu. Het recht van volkeren op voedsel, landbouwvooruitgang en plattelandsontwikkeling wordt verder ondermijnd als het binnenlandse landbouwproductie programma wordt opgesloten binnen het schema van de neoliberale globalisering.

Lees de verklaring verder op: http://www.asianpeasant.org