Hacienda Luisita Landarbeiders
danken u voor uw Steun

Verslag van uw hulp aan de landarbeiders aan kennis, tractoren, waterbuffels, een waterpomp en zaden voor een zelfstandige uitoefening van het boerenvak

Begin 2010 plaatsten wij een oproep tot steun aan de Hacienda Luisita landarbeiders die zich wilden bekwamen in het zelfstandig uitoefenen van het boerenvak. Zie hier het verslag van 100 boeren, die de afgelopen 1½ jaar diverse cursussen hebben gevolgd om over te kunnen schakelen van suikerrietverbouw naar een grote diversiteit aan landbouwproducten, die gebruikt worden voor eigen consumptie en voor de binnenlandse markt in de regio. Het gaat hierbij vooral om landbouwgewassen zoals rijst, maïs, groenten, pinda’s en zoete aardappelen. De velden waren aanvankelijk uitsluitend bebouwd met suikerriet en in bezit van grootgrondbezitters, die uitsluitend voor export teelden en de boeren weinig uitbetaalden. In het kader van de landbouwhervormingen onder voormalig president Aquino hebben de landarbeiders recht op de velden voor eigen bebouwing. Tegen die hervorming kwam echter het hooggerechtshof in 2005 met een tijdelijk(!?) uitvoeringsverbod. Het Hacienda Luisita management probeert het land te behouden door de optie op aandelen. De boeren zijn er bij gebaat om zo snel mogelijk de grond in eigen beheer rendabel te maken.

waterbuffelIn de trainingen hebben ze o.a. geleerd hoe de verschillende landbouwproducten te telen, te verzorgen, ziekte- en insectenvrij te houden en op juiste wijze te bemesten. Dat ziekte- en insectenvrij houden gebeurt op milieuvriendelijke wijze, en ook de mestproductie en bemesting gebeuren op een milieuvriendelijke wijze door het gebruik van een wormenprocedé. Onderdeel van de trainingen was ook (en is in de voortgaande training nog steeds) het managen van het hele project en het begeleiden van de coöperatie waarbinnen de boeren samen als groep functioneren. Goede leiding aan de coöperatie geeft immers de meeste garantie om het project ook op de lange termijn goed draaiend te houden. Alle trainingen werden gegeven door de boerenorganisatie Ambala, die de boeren voorlopig ook blijft begeleiden en hen helpt de kennis in de komende jaren over te dragen op andere boeren. Het geheel werd en wordt nog steeds gecoördineerd door het Filippijnse netwerk voor voedselzekerheid (PNFSP).

De trainingen worden gegeven in het trainingscentrum, dat in het kader van het project is gebouwd en dat ook voor andere doeleinden (b.v. vergaderruimte en onderwijs aan kinderen) wordt gebruikt. Op de demonstratieboerderij waar praktijkles wordt gegeven, zijn alle landbouwvelden volledig ingericht op het praktisch landbouwonderwijs dat Ambala aan de boeren geeft. Zaden en pootgoed zijn ter beschikking gesteld vanuit het project. Voor de bewerking van de landen zijn 2 waterbuffels en 2 handtractoren aangekocht. Ook kleiner handgereedschap als sikkels, dorsvlegels en hakmessen werden aangeschaft. Verder is een irrigatiesysteem aangelegd om de velden goed te kunnen bevloeien. Daarvoor zijn kanalen gegraven, waar nodig buizen ter beschikking gesteld en dieselmotoren geplaatst om het water goed rond te pompen, die met elkaar een bevloeiingssysteem vormen om de velden van voldoende water te voorzien voor de teelt van rijst.

Uw bijdrage is met behulp van de stichting RonoyLion in samenwerking met de Wilde Ganzen verdubbeld. De 100 boeren bedanken u hartelijk voor uw bijdrage.

Meer foto's kunt u bekijken in het fotoverslag.