Verder Onderzoek naar Sison is een Aanval op het NDFP en het Vredesproces

door Louis Jandoni,
Voorzitter van de onderhandelingsdelegatie van het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen

Persverklaring 21 januari 2008

De Nederlandse aanklager Mevr. J.S. de Vries beweert dat de rechter-commissaris Mevr. C.M. Derijks een uitermate ernstige fout beging door ‘de ontijdige sluiting van het vooronderzoek’ naar de valse en politiek gemotiveerde beschuldiging van Prof. Jose Maria Sison wegens het aanzetten tot de moord op de legeragenten Romulo Kintanar en Arturo Tabara af te kondigen.

De bewering van de aanklager kan niet verder bezijden de waarheid zijn. De rechter-commissaris baseerde haar besluit van 21 november 2007, om het vooronderzoek te sluiten, op het besluit van 13 september 2007 van de Arrondissementsrechtbank van Den Haag, waarin gewezen werd op gebrek aan bewijs tegen Prof. Sison, en op het besluit van het Hof van Beroep van 3 oktober 2007, die het besluit van de rechtbank overeind laat, dat er onvoldoende getuigenis op het eerste gezicht is (bewijs dat getuigenis uit andere bron vereist) en verder vond dat de aanklacht een politieke context heeft die een schaduw werpt op de betrouwbaarheid van de getuigen en de mogelijkheden van Prof. Sison en zijn advocaten, onder de gegeven omstandigheden van grove schending der mensenrechten in de Filippijnen, om de getuigen aan een kruisverhoor te onderwerpen.

De rechter-commissaris stelde aanklager De Vries herhaaldelijk en meer dan voldoende gelegenheid om gegronde redenen te geven om in te gaan tegen de twee voornoemde gerechtelijke besluiten. Maar daaraan kon de aanklager niet voldoen. De twee gerechtelijke besluiten en het onvermogen van de aanklager om gegronde redenen aan te dragen, vormde een valide basis voor de rechter-commissaris om het vooronderzoek te sluiten. De aanklager liegt, als zij zegt dat het vooronderzoek door kan gaan, omdat de rechter-commissaris in de fout is gegaan. Het is bovendien niet normaal dat de aanklager zich publiekelijk een oordeel aanmatigt over de rechter-commissaris.

De aanklager wil koste wat kost middels een proces van strafvervolging Prof. Jose Maria Sison de grond in boren. Zij dreigt niet alleen met de apert valse beschuldigingen wegens het aanzetten tot de moord op Kintanar en Tabara, het leven van Prof. Sison tot een hel te maken, maar ook met nog andere beschuldigingen wegens andere wetsovertredingen tegen hem en tegen anderen.

Het lijkt wel alsof de aanklager door machtige instanties als de regeringen van Nederland en andere landen, wordt aangezet om een politiek varkentje voor hen te wassen: de vervolging en vernietiging van Prof. Sison en ook van de buitenlandse vertegenwoordiging van het NDFP, met name de onderhandelingsdelegatie van het NDFP, waarvan ondergetekende voorzitter is. Men blijft morele en materiële schade toebrengen aan Prof. Sison en andere mensen en entiteiten rondom hem wier papieren, bestanden, banktegoeden en hardware en software in beslag zijn genomen of geblokkeerd door de politie ten tijde van de arrestatie van Prof. Sison op 28 augustus 2007.

Het NDFP en het Filippijnse volk voelen zich diep beledigd door het onrecht wat men Prof. Sison en andere Filippino’s in Nederland aandoet. Het schokt hen diep, dat wat geen enkele bevrijdingsbeweging, zoals het African National Congress (ANC) en de Palestine Liberation Organization (PLO), ooit is aangedaan, het NDFP wordt aangedaan. De Nederlandse regering wordt, gewild of ongewild, gebruikt door de regeringen in Washington en Manilla om het idee te vestigen en te hypen, dat de Filippijnse communisten elkaar uitmoorden, net zoals het Arroyo-regiem zegt ter rechtvaardiging van haar buitengerechtelijke executies, verdwijningen en andere schendingen van de mensenrechten in de Filippijnen. Deze bedrieglijke voorstelling van zaken is ontmaskerd in de rapporten van de Speciale Rapporteur bij de VN, Philip Alston, Amnesty International, de Wereldraad van Kerken, Human Rights Watch en andere respectabele instellingen.

De valse en politiek gemotiveerde beschuldiging wegens het aanzetten tot de moord op Kintanar en Tabara dreigt de aanzet te vormen tot verdere beschuldigingen wegens oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid of zelfs wegens terrorisme. Het lijkt erop dat de regeringen van Nederland, de Filippijnen en de VS Prof. Sison en de onderhandelingsdelegatie van het NDFP op kwaadaardige wijze willen stigmatiseren en vernietigen, en het NDFP willen dwingen tot capitulatie voor de regering in Manilla. Maar de opzet van deze machtige krachten kan slechts leiden tot volledige vernietiging van de vredesonderhandelingen tussen het NDFP en de regering in Manilla en tot verheviging van de burgeroorlog in de Filippijnen.

Er zijn aanwijzingen dat de Nederlandse aanklager van plan is de beschuldiging wegens aanzetten tot moord uit te breiden tot een beschuldiging wegens oorlogsmisdaden om onder de strenge regel voor de bewijsvoering inzake moord — van directe en persoonlijke verantwoordelijkheid — uit te komen, en onder de regel van bevelsverantwoordelijkheid haar heil te zoeken. Als dit gaat gebeuren, dan erkent de Nederlandse aanklager daarmee de facto het bestaan van een burgeroorlog in de Filippijnen, beschuldigt zij Prof. Sison ervan een leider te zijn van een oorlogvoerende macht onder internationaal recht.

Maar de Nederlandse aanklager maakt zich volkomen belachelijk, als zij volgens internationaal recht Prof. Sison wil aanklagen wegens bevelsverantwoordelijkheid voor oorlogsmisdaden. In 1986 kwam hij na bijna een decennium in fascistische gevangenschap vrij en werd tegelijk vrijgesproken van rebellie en subversie. Sedertdien verblijft hij al meer dan twintig jaar buitenslands, steeds weer achtervolgd met valse beschuldigingen, in elkaar gezet door de regering in Manilla, maar nooit voor enige rechtbank veroordeeld. Het zou toch te gek voor woorden zijn, als Gloria M. Arroyo in de Filippijnen buiten schot blijft, ondanks haar grove en systematische schendingen van de mensenrechten daar en dat Prof. Sison achter de tralies komt in Nederland.

De onder auspiciën van de VS geleide politiek van de neoliberale globalisering en ‘war on terror’ maakt het de regering van de VS en haar bondgenootschappelijke regeringen mogelijk iedereen en elke organisatie en beweging, die strijdt voor nationale bevrijding en democratie, straffeloos te beledigen, te beschadigen of te vernietigen. Het volk van de Filippijnen en heel de wereldbevolking dient op haar hoede te zijn en zich vastbesloten en militant te keren tegen de cumulatieve aanvallen van de imperialisten en hun marionetten op Prof. Jose Maria Sison en de vredesonderhandelingsdelegatie van het NDFP.###

— Defendsison