Verklaring bij mijn Vrijlating uit Detentie

door Prof. Jose Maria Sison

Vertaald uit het Engels

hieronder filmpje van zijn onthaal op het kantoor van het NDFP

Utrecht, 13 september 2007

Beste Vrienden, Hartelijk welkom!

Ik ben heel erg blij en dankbaar dat de Rechtbank mij heeft vrijgelaten uit detentie. U kunt zich niet voorstellen hoe gelukkig ik ben. Het is uiterst pijnlijk en vernederend om eenzame opsluiting te moeten ondergaan en aan verhoren te worden onderworpen met gloeiend hete lampen op je gericht. De marteling komt extra hard aan omdat ik onschuldig ben aan de valse en politiek gemotiveerde aanklachten tegen mij.

Ik heb met geen enkele moord iets van doen. Moorden gaat in tegen mijn morele en politieke beginselen. Ik ben leraar van beroep die ervan houdt om ideeën uit te wisselen en zo tot wederzijds begrip en praktische samenwerking te komen. Ik zet mij al bijna mijn hele leven in voor mensenrechten en voor een rechtvaardige vrede in de Filippijnen. Ik kan hier nu niet ingaan op de feiten en de argumenten aangaande mijn zaak, daarvoor moet u bij mijn advocaat, Michael Pestman, zijn. Die is competent u de informatie te verstrekken die u nodig hebt.

Doordat de Rechtbank mijn in vrijheidstelling gelastte, heb ik weer een beetje vertrouwen gekregen in het Nederlandse rechtssysteem. Ik krijg nu de kans om mijn onschuld te bewijzen in een eerlijk proces. Ik krijg weer het gevoel dat ik in Nederland bescherming kan vinden tegen de vervolging vanuit de Filippijnen. Ik wil hierbij ook mijn dank uitspreken aan de mensen in Nederland de Filippijnen en in andere landen voor hun solidariteit en steun.

Ik zal in Nederland blijven, met mijn vrouw en mijn twee kinderen, die reeds zelfstandig zijn. Ik zal mij tegen de aanklachten verdedigen en mijn naam van alle blaam zuiveren. Ik zal aanspraak blijven uitoefenen op mijn recht op vrije meningsuiting en mijn andere democratische rechten. Ik zal blijven werken voor nationale vrijheid, mensenrechten, maatschappelijke gerechtigheid en een duurzame, want rechtvaardige vrede in de Filippijnen.

Ik zal me zoals altijd aan de wetten houden van de Nederlandse staat en de solidariteit met het Nederlandse volk, waarvan ik zoveel blijken van vriendschap en vriendelijkheid heb mogen ontvangen in de afgelopen meer dan twintig jaar, blijven ontwikkelen.

Dank u.###


Het bovenstaande is door Prof. Sison voorgelezen op de persconferentie in het Internationaal Informatiebureau van het NDFP te Utrecht, ter gelegenheid van de verwelkomingsreceptie gegeven door zijn vrienden en supporters op 13 september. Dit is Sisons eerste verschijning in het openbaar na zijn vrijlating uit voorarrest vanmorgen. De Free Joma Campaign Committee verklaart hierbij dat de campagne voor de verdediging van Prof. Sison zal blijven doorgaan.