Vragen van de leden De Wit, Van Raak en Van Bommel (allen SP) aan de ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken over informatie justitiële onderzoeken van in Nederland verblijvende Filippijnse activisten

  1. Herinnert u zich uw zorgen over de mensenrechtensituatie op de Filippijnen? (1)
  2. Bestaat er een overeenkomst van Nederland met buitenlandse diensten die overname van inlichtingen mogelijk maakt met Filippijnse veiligheidsautoriteiten als direct of indirecte bestemming? Zo ja, welke overeenkomst(en) is (of zijn) dat?
  3. Is het juist dat bij de huiszoekingen in Utrecht en Abcoude computerapparatuur en andere persoonlijke bezittingen als usb-sticks, digitale videocamera’s in beslag zijn genomen, van personen die geen verdachten zijn in de zaak Sison? (2)
  4. Kunt u garanderen dat de informatie die bij de huiszoekingen wordt verworven niet wordt doorgegeven aan buitenlandse diensten, vanwege het risico van buitengerechtelijke executie of vermissing of andere vormen van mensenrechtenschendingen? Indien neen, bent u bereid te voorkomen dat de verzamelde informatie in het politieonderzoek in de zaak Sison wordt doorgegeven aan buitenlandse diensten? Indien neen, waarom niet?

Bronnen:

  1. Met name Aanhangsel 358 (2006 – 2007) antwoord op vraag 4; maar ook Aanhangsel 1151 (2005 – 2006); Aanhangsel 1570 (2005 – 2006). Zie ook Trouw 15 juni 2006 “Doodseskaders op brommertjes” en Trouw 11 september 2006 “Elke 36 uur twee moorden”. Zie ook: “Rapport inzake Onderzoek naar Geweld tegen Filippijnse Advocaten en Rechters verschijnt op 24 juli 2006; Internationale missie overhandigt eerste exemplaar rapport aan Filippijnse ambassade in Den Haag; Persbericht d.d. 21 juli 2006; Van de Stichting Advocaten voor Advocaten. http://www.advocatenvooradvocaten.nl/projecten-filippijnen.html#filippijnen22juni2006
  2. Brief van mr Tomlow aan rechter-commissaris in Den Haag, d.d. 4 september 2007.