Over de wederrechtelijke arrestatie, de opsluiting en de mishandeling van prof. Jose Maria Sison

International League of Peoples’ Struggle (ILPS) - Hong Kong
1 september 2007

Vertaald uit het Engels

Een voorbeeld van Nederlands imperialistische interventie en onderdrukking en een belediging van het recht van het Filippijnse volk op zelfbeschikking

In de morgen van 28 augustus werd de Filippijnse politieke vluchteling Prof. Jose Maria Sison wederrechtelijk gearresteerd op grond van loze beschuldigingen. Tegelijkertijd werden invallen en huiszoekingen gedaan in verschillende huizen van Filippino’s in Nederland en in het Internationale Informatiekantoor van het NDF.

Onmiddellijk veroordeelden vrijheidlievende en vredelievende mensen over heel de wereld ten scherpste deze grove schending van de rechten van Prof. Jose Maria Sison en andere Filippijnse progressieven in Nederland.

De Nederlandse regering houdt Prof. Sison in eenzame opsluiting vast, wat volgens internationaal recht marteling is.

Dit incident is een duidelijk voorbeeld van imperialistische interventie en onderdrukking door Nederland en ook een belediging van het recht op zelfbeschikking van het Filippijnse volk.

  1. Waarom zeggen wij dat de beschuldigingen vals zijn?

   1. De zogenaamde bewijzen die het OM zegt te hebben, komen uit de prullenbak van het Opperste Gerechtshof in Manilla. De regering van de Filippijnen had Sison en nog vijftig anderen voor hetzelfde aangeklaagd als nu de Nederlandse regering doet. Het Filippijnse Hof van Beroep heeft zich gemengd in dat proces, wat diende voor een Arrondissementsrechtbank, en vervolgens in zijn uitspraak van 2 juli ll. het proces gestopt en alle bewijzen in die zaak als politiek gemotiveerd en van nul en gener waarde naar de prullenbak verwezen en daaraan toegevoegd dat ze nooit meer mogen worden gebruikt. Sison en de 50 anderen gingen vrij uit.
   2. Nergens in de Filippijnen loopt een dergelijke zaak tegen Sison.
   3. Als deze aanklachten al ingediend zouden worden bij een Filippijnse rechtbank, dan zouden ze berecht worden als politieke misdaden in de categorie rebellie en niet als een gewone misdaad zoals die het Nederlandse OM zegt.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie beweert, dat prof. Sison vanuit Nederland opdracht gegeven zou hebben tot moord op Romulo Kintanar en Arturo Tabara. Omdat de beschuldiging vals is, kon de arrestatie niet gaan volgens het boekje en werd Sison naar het politiebureau gelokt, daar slinks gescheiden van zijn advocaat en eigenlijk ontvoerd naar de gevangenis van Scheveningen. Omdat het OM geen bewijs heeft tegen Sison ging het daarnaar op zoek. Met grof geweld en grove intimidatie overvielen meer dan honderd rechercheurs in burger zeven woningen van medewerkers van Sison en het NDF-kantoor en namen alles mee wat van hun gading was.

Waarom is dit een schijnproces:

Waaraan ontleent de Nederlandse regering het recht en het gezag om zich te mengen in de binnenlandse aangelegenheden van het Filippijnse volk door prof. Jose Maria Sison te vervolgen? Hoe kunnen zij het vonnis van het Filippijnse Hooggerechtshof negeren en een strafklacht in elkaar flansen die voor een Filippijnse rechtbank niet toelaatbaar is?

  1. Waarom zeggen we dat de beschuldigingen politiek gemotiveerd zijn?

   1. Dit is in tegenspraak met de verklaring van de woordvoerder van het Nederlandse Openbaar Ministerie, Wim de Bruin, en zet de man voor leugenaar als hij beweert dat de zaak uitsluitend op Nederlands initiatief aanhangig is gemaakt.
   2. Hieruit duikt het beeld op van een samenzwering tussen de Nederlandse en de Filippijnse regeringen tot politieke vervolging van Prof. Sison.
   3. De regering van de VS, de eerste die prof. Sison en de revolutionaire beweging als ‘terroristisch’ brandmerkte en de grootste toeverlaat van het misdadige en moorddadige Arroyo regiem, bood onmiddellijk haar diensten aan voor het onderzoek naar en de vervolging van Prof. Sison.
   4. Dit legt hun politieke agenda bloot voor de vredesonderhandelingen tussen het NDFP en de GRP (Regering der Filippijnen), het Nationaal Democratische Front van de Filippijnen te dwingen tot capitulatie voor de regering Arroyo.
   5. Welke economische belangen deden Nederland de kant kiezen van het VS-Arroyo regiem — de bron van onderdrukking en staatsterrorisme in de Filippijnen?
   1. Nederland is op twee na de grootste handelspartner van de Filippijnen en op een na grootste buitenlandse investeerder in de Filippijnen.
   2. In de Filippijnen behartigt Nederland belangrijke zakelijke belangen in strategische industrietakken als:
    • olie-industrie (Royal Dutch Shell),
    • exploratie en verhandeling van olie en gas (Vitol Group),
    • merkproducten op het gebied van voedsel, dranken en persoonlijke verzorging (Unilever),
    • bankwezen (ABN-AMRO),
    • verzekeringen (AXA-Life), (is Frans, vert.)
    • kokosvezels (Rinos B.V-Corion),
    • consumenten elektronica (Phillips),
    • detailhandel (Makro),
    • zonne-energie (Shell Solar Philippines, Inc) onder anderen
   3. Het VS-Arroyo regime heeft feitelijk de gasreserves van Malampaya weggeven en het voorouderlijk land van de inheemse stammen veranderd in landbouwplantages om de belangen van Nederlandse multinationals te dienen. Eerder deze maand verwierf Premier Oil het recht voor proefboringen in de Golf van Ragay in de Bicol regio. Premier heeft tussen 3,6 miljoen en 9,6 miljoen US-dollar uitgetrokken voor de eerste proefboring in juli-september 2007.

Het VS-Arroyo regime heeft, via zijn Nationale Veiligheidsadviseur Norberto Gonzales, de vice-directeur-generaal van de Filippijnse Nationale Politie Avelino Razon en de Staatssecretaris van het ministerie van Justitie Raul Gonzales, toegegeven dat zij sinds januari dit jaar de Nederlandse politie behulpzaam waren bij het opbouwen van de strafzaak tegen prof. Sison. Zij hebben, naar eigen zeggen, zelfs de reis en verblijfskosten van de speurders voor hun rekening genomen.

In ruil voor de belofte van het VS-Arroyo regiem aan Nederland, dat multinationals toestemming zouden krijgen om ongehinderd de nationale rijkdommen en hulpbronnen van de Filippijnen te plunderen, moest Nederland beloven prof. Sison een strafproces aan te doen.

  1. Waarom zeggen we dat de zaak Sison een geval is van Nederlandse imperialistische interventie?

Met de zaak Sison plaatsen de Nederlandse autoriteiten arrogant hun eigen rechtssysteem en jurisprudentie boven dat van de Filippijnen. Zij negeren volledig de beslissingen van het Filippijnse Hooggerechtshof en het feit dat er bij geen enkel Filippijns hof tegen prof. Sison zaken zijn aangespannen in verband met de dood van Kintanar en Tabara. De politieke vervolging van prof. Sison door de Nederlandse regering is een arrogante vertoning van superioriteit jegens het Filippijnse rechtssysteem en jurisprudentie.

Dit is een schending van de Filippijnse soevereiniteit en een duidelijke inmenging in de interne aangelegenheden van de Filippijnen. De arrestatie, het vasthouden en het martelen van prof. Sison, de politieke hoofdadviseur van het onderhandelingsteam van het NDFP heeft dan ook effectief een einde gemaakt aan de vredesonderhandelingen tussen het NDFP en de GRP.

De Nederlandse regering deed haar koloniale verleden herleven met haar besluit zich met de politieke vervolging van prof. Sison te mengen in de binnenlandse aangelegenheden van de Filippijnen. Dit doet de Nederlandse regering om haar economische belangen in de Filippijnen te beschermen en uit te breiden.

Dit doet denken aan het tijdperk van het Nederlandse kolonialisme toen de Nederlandse Oost- en West-Indische Compagnieën hun hegemonie uitbreidden over Azië, met name Indonesië en Latijns Amerika (Suriname en de Nederlandse Antillen).

Met deze inmenging schendt de Nederlandse regering het recht op zelfbeschikking van het Filippijnse volk.

Het is hypocriet van de Nederlandse regering, om een volk en met name het Filippijnse volk, het historische en inherente recht te betwisten, om een onwettig, corrupt, wreed en tiranniek regiem te bestrijden en vrij van iedere buitenlandse controle en inmenging, zijn economische, sociale, politieke en culturele ontwikkeling in eigen hand te nemen.

We zouden willen vragen waar Nederland zou zijn, als het Nederlandse volk geen aanspraak had gemaakt op diezelfde rechten en niet in opstand was gekomen tegen de Spaanse koloniale overheersing? Waar zou Nederland zijn, als het Nederlandse volk niet met geweld in een gewapende strijd het juk van de Spaanse overheersing had afgeworpen?

De huidige interventionistische politiek van deze imperialistische staat laat zien hoe hypocriet de Nederlandse regering is als het gaat om mensenrecht en volkenrecht.

  1. Waarom zeggen we dat de wederrechtelijke arrestatie van prof. Sison en het overhoop halen van woningen en kantoor van Filippijnse progressieven in Nederland een duidelijk geval van onderdrukking is?

   1. Als echte Gestapo’s hebben rechercheurs van de Nederlandse politie prof. Sison afgevoerd naar Scheveningen en invallen gedaan bij zijn medewerkers. De hele operatie kenmerkte zich door list, bedrog en geweld. Deuren werden ingeramd, ook al waren de mensen thuis, soms alleen minderjarige kinderen, de bewoners overmeesterd en de boel overhoop gehaald, in enkele gevallen zelfs zonder de moeite te nemen het huiszoekingsbevel te tonen.
   2. Julie de Lima Sison, de echtgenote van Sison, zei dat de Nederlandse politie op 28 augustus jl. om rond 9.30 uur, in burgerkleren niet eens aanbelde of klopte, maar in plaats daarvan hun voordeur inramde. Zij moest stil op een stoel blijven zitten terwijl de politie de boel overhoop haalde en computers, documenten, CD’s en andere bestanden wegsleepte. Dat duurde uren. Tot begin van de avond.
   3. Tegelijkertijd met de arrestatie van Joma en de huiszoekingen bij hem thuis en bij de anderen, werd ook het Internationale Informatiekantoor van het NDF in Utrecht door dertig rechercheurs overhoop gehaald. Ook daar haalden ze de computers, laptops, papieren, diskettes, CD-roms en DVD’s weg.

In plaats van de regering Arroyo wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid voor de rechter te slepen, jagen de Nederlandse autoriteiten op prof. Sison, een uitzonderlijk patriot en strijder voor de bevrijding van de werkende klasse en het volk van de Filippijnen.

Door aan de kant te gaan staan van het moorddadige en misdadige Arroyo regime, dat het meesterbrein is achter de meer dan 800 extra-judiciële moorden in de Filippijnen en achter nog eens honderden verdwijningen en nog eens de deportatie van miljoenen Filippino’s van hun geboortegrond en leefgemeenschappen, kiest de Nederlandse regering duidelijk de kant van het staatsterrorisme.

Dat blijkt wel in het geval van prof. Sison en zijn collega’s,

  1. Waarom zeggen we dat prof. Sison gemarteld wordt?

   1. Zijn advocaat, Michiel Pestman, zei dat bezoek van zijn vrouw niet is toegestaan, bezoek van iemand anders niet is toegestaan, warme kleren niet is toegestaan, toegang tot zijn medicijnen en toegang tot zijn eigen dokter niet is toegestaan, toegang tot kranten en TV niet is toegestaan.
    Dat is feitelijk INCOMMUNICADO-DETENTIE waarvan de website van Amnesty International zegt: Gevangenschap waarbij de gedetineerde alle contact met de buitenwereld (inclusief advocaat, arts en familieleden) wordt onthouden. Dergelijke detentie is in strijd met het VN-verdrag (BuPo), waarin het recht op communicatie met een advocaat naar keuze is vastgelegd.
   2. Julie De Lima, vrouw van professor Sison, probeerde hem te bezoeken afgelopen 30 augustus, maar werd niet toegelaten. Ze zei dat ze ook enkel recepten voor medicijnen en warme kleren meebracht, maar de gevangenisautoriteiten zeiden dat die niet toegestaan waren.
   3. Professor Sison wordt gevangen gehouden in de gevangenis van Scheveningen, een instelling die gebruikt werd door de Nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog om Nederlandse verzetsstrijders gevangen te zetten en te martelen.
   4. Ondanks het zwakke bewijs gepresenteerd door de Nederlandse aanklager in de hoorzitting over preventieve hechtenis in Den Haag afgelopen 31 augustus, heeft de Nederlandse rechter de hechtenis van professor Sison met 14 dagen verlengd.

Zelfs nu de zaak tegen prof. Sison nog in het stadium is van horen en onderzoeken, is de Nederlandse regering vastbesloten zijn grondrechten te schenden en hem een martelbehandeling te geven.

 1. Waarom zeggen we dat het rechtvaardig is prof. Jose Maria Sison onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten?

  1. De zaak tegen hem is gebaseerd op valse beschuldigingen en is politiek gemotiveerd.
  2. Nederlandse en de Filippijnse regering spelen onder één hoedje om prof. Sison politiek te vervolgen.
  3. Als de Nederlandse regering het rechtssysteem misbruikt en prostitueert om Sison te vervolgen dan is zij verantwoordelijk voor de corruptie en verzieking van dat systeem.
  4. De wederrechtelijke arrestatie van prof. Sison toont de Nederlandse staat als onderdrukkingsapparaat. Door prof. Sison aan de marteling van de eenzame opsluiting te onderwerpen toont zij geen respect voor de mensenrechten.
  5. De samenzwering tot vervolging is een concrete manifestatie van Nederlands imperialistische interventie en onderdrukking en is een belediging van het recht op zelfbeschikking van het Filippijnse volk.

ILPS – Afdeling Hong Kong