Reactie op arrestatie Sison

Beste Redactie,

Ik heb ook met verbazing het bericht vernomen dat Joma Sison gearresteerd is. Ik ben geen communist, maar vind dat een goed werkende democratie in de Filippijnen een vereiste is om de armoede, ongelijkheid en de corruptie te bestrijden. De erkenning van NDF/ CPP door Nederland, Europa en de Filippijnen als een belangrijke sleutelfactor om aan de slechte situatie in de Filippijnen een eind te maken is van urgent belang. De arrestatie is natuurlijk een onderdeel van een internationaal spel, waar de Nederlandse overheid nu actief in meespeelt. Het is duidelijk dat Nederland geen middel schuwt om van Joma Sison af te komen.

Een paar kanttekeningen, die ik wil maken zijn:

  • De persvoorlichter van het Openbaar Ministerie zei op het NOS journaal dat het onderzoek naar de twee moorden volledig onafhankelijk van de Filippijnse overheid heeft plaatsgevonden. Dit is mijns inziens onmogelijk. Een voorbeeld: één van mijn zussen is in 2002 in Londen vermoord door haar ex-vriend en de Londense politie heeft haar familie-leden (waaronder ik) ondervraagd in Vlaardingen (overigens heeft de moordenaar in 2002 levenslange gevangenisstraf gekregen). Dit kon alleen met toestemming en onder toeziend oog van de Nederlandse politie geschieden. De Londense politie heeft dit dus ook niet onafhankelijk kunnen doen van de Nederlandse overheid. Het Openbaar Ministerie kan, lijkt mij, ook niet zonder medeweten en toestemming van de Filippijnse overheid zo’n belangrijk onderzoek doen.
  • Wat is het belang van Nederland om een onderzoek te starten, terwijl de moorden niet in Nederland zijn gepleegd, maar in de Filippijnen? Het is ongebruikelijk dat een land moorden onderzoekt van niet-ingezetenen die in een ander land zijn gepleegd. Het is de taak van de Filippijnse overheid om de moorden te onderzoeken en niet de Nederlandse overheid. De zaak stinkt behoorlijk en zal de reputatie van Nederland geen goed doen.

Met vriendelijke groet,

Dirk van Campenhout