NCPN veroordeelt politieke arrestatie Jose Maria Sison

De Nieuwe Communistische Partij-NCPN veroordeelt de plotse arrestatie op dinsdag 28 augustus van de 68 jarige Filippijnse revolutionair Prof. Jose Maria Sison in Utrecht. Deze arrestatie komt amper zes weken nadat het Europese Hof van Justitie in Luxemburg oordeelde dat zijn naam ten onrechte al vijf jaar op de zwarte “terroristen” lijst van de Raad van de Europese Unie stond.

Sison richtte in 1968 mee de Communistische Partij van de Filipijnen op en werd ook benoemd tot voorzitter. In 1977 sloot het regime van de toenmalige dictator Ferdinand Marcos hem op. Hij kwam pas opnieuw vrij na de val van Marcos in 1986. Toen hij enkele maanden later naar het buitenland reisde, werd plots zijn paspoort ingetrokken. Dit betekende eigenlijk dat hij verbannen werd uit zijn land. Sindsdien heeft hij asiel aangevraagd in Nederland. Hoewel hij niet meer betrokken is bij de dagelijkse leiding van de revolutionaire beweging in de Filippijnen, het Nationaal Democratisch Front, geniet hij er nog een groot aanzien in de hele progressieve volksbeweging en zelfs onder vooraanstaande personen.

De opname van Sison op de terroristenlijst was ook in Europa zeer omstreden en vele progressieven spraken zich ertegen uit. Ook voor de NCPN is de zaak Sison een voorbeeld van de beknotting van de mensenrechten door Europa. De manier waarop men zogenaamde “terroristen” vervolgt lijkt wel een heksenjacht.

Het Internationale Comitee DEFEND klaagt de 'Gestapo-achtige' operatie met kracht aan: onder valse voorwendsels werd Joma door de Utrechtse politie van zijn advocaat gescheiden en op transport gesteld naar de beruchte gevangenis in Scheveningen. Tegelijkertijd werden er invallen gedaan in meer woningen van Utrechtse Filipinos en het NDF International Information Office. Deuren werden geforceerd, zelf als de mensen thuis waren, huiszoekingsbevelen werden niet getoond. De politie nam computers, laptops, diskettes, cd-roms en dvd's in beslag.

Bekend zou moeten worden, wie en welke krachten er achter deze schandelijke operatie hebben gezeten.

De Nederlandse regering is op dit moment verantwoordelijk te houden voor alles wat Prof. Joma Sison wordt aangedaan.

De Filippijnse regering is één van de trouwste bondgenoten van de Verenigde Staten in wat Washington de “oorlog tegen de terreur” noemt. De huidige Filippijnse presidente, Gloria Macapagal-Arroyo, kiest voor de harde aanpak van alle oppositie. Amerikaanse soldaten vechten tegenwoordig samen met het Filippijnse leger tegen de gewapende oppositie.

Sinds het aantreden van de Filippijnse presidente zijn overigens al bijna 900 progressieve activisten vermoord. Honderden zijn verdwenen. Het zijn dikwijls vooraanstaande vertegenwoordigers van de sociale bewegingen.

Het spreekt voor zich dat men ook Sison het zwijgen wil opleggen. Sinds hij in Nederland verblijft regent het beschuldigingen tegen hem. Toch werd hij nog nooit veroordeeld. Hij werd zelfs al vijf keer door een Filippijnse rechtbank vrijgepleit van strafbare feiten. De laatste keer gebeurde dat door het Hoog Gerechtshof op 2 juli.

Momenteel is Sison raadgever bij de vredesbesprekingen van het Nationaal Democratisch Front met de Filippijnse regering. De onderhandelingen staan echter op een laag pitje en de arrestatie van Sison dreigt verdere onderhandelingen ernstig te bemoeilijken. Met de arrestatie van Sison is de zaak van de vrede en gerechtigheid in de Filippijnen allerminst gediend.

Versterking van de solidariteit met de strijd van de Filippijnse bevolking voor vrede, sociale gerechtigheid en democratie is het antwoord op deze schanddaad.

Wij sluiten ons aan bij de eisen van het Internationale Comitee DEFEND:

Onmiddelijke vrijlating van Prof. Jose Maria Sison

Weg met de gelogen aanklachten

Stop de vervolging van Filippijnse progressieven in Europa.

Partijbestuur NCPN
29 augustus 2007