Jose Maria Sison moet Vrij!

Internationaal Comité DEFEND, 28 augustus 2007

interview Sison met de Pers interview Sison-de Pers Het Internationaal Comité DEFEND veroordeelt in de meest strenge bewoordingen de onrechtmatige, op ongegronde beschuldigingen gebaseerde arrestatie hedenmorgen, 28 augustus 2007, van de Filippijnse politieke vluchteling, Prof. Jose Maria Sison, door de Nederlandse Politie en de gelijktijdige invallen door de politie in verschillende woningen van Filippino's en ook in het Internationaal Informatiebureau van het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen.

Prof. Sison werd gearresteerd nadat het Opperste Gerechtshof van de Filippijnen een aantal politiek gemotiveerde aanklachten tegen hem en een aantal anderen, van de hand had gewezen. De gronden waarop de Nederlandse politie hem heeft gearresteerd zijn even politiek gemotiveerd en dienen dus onmiddellijk als onrechtmatig bestempeld te worden. Ook het Europese Hof van Eerste Aanleg in Luxemburg annuleerde de plaatsing van Prof. Sison op de 'terroristenlijst' van de Raad van de Europese Unie omdat de Raad niet bij machte bleek een valide reden daarvoor op te geven.

Prof. Sison, of Joma, werd gearresteerd toen hij zich meldde bij de politie van Utrecht die hem had uitgenodigd omdat er zogenaamd nieuwe informatie zou zijn aangaande een klacht die hij in 2001 had ingediend.

Volgens de advokaat van Sison, die met hem naar het politiebureau ging, werd Sison apart genomen in een kamer om zogenaamd een paar vragen te beantwoorden. Zonder dat zijn raadsman er erg in had is Sison toen als de weerlicht afgevoerd naar de Strafgevangenis in Scheveningen waar hij nu opgesloten zit.

Het Internationaal Comité DEFEND veroordeelt ten scherpste de GESTAPO-achtige manier waarop de Nederlandse politie Prof. Sison heeft gearresteerd en de huizen en het kantoor is binnengevallen. DEFEND zegt dat de politie Sison op bedriegelijke wijze heeft ontvoerd. Ook bij de invallen werd geen huiszoekingsbevel getoond en ook al waren de mensen thuis werden de deuren gewoon ingeramd. In enkele gevallen waren op het moment van de invallen alleen kinderen in huis!

Julie Sison, Sisons echtgenote, vertelt dat omstreeks half tien in de morgen, politie in burger zonder kloppen of bellen de deur inramde en binnenviel. Zij moest in een hoek van de kamer gaan zitten en toezien hoe de politie het hele huis begon overhoop te halen en computers, documenten, cd's enz. het huis uit sleepte. Zij heeft dat tot begin van de avond moeten aanzien, toen was de huiszoeking pas afgelopen.

Tegelijk met de arrestatie van Joma en de huiszoeking bij hem thuis, vond er een inval plaats in het Internationaal Informatiebureau van het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen te Utrecht. De Nederlandse politie confisqueerde computers, laptops, documenten, diskettes, cd-roms en dvd's.

Er liggen duidelijk politieke motieven ten grondslag aan de arrestatie van Sison en de huiszoekingen bij een aantal Filippino's. EU woordvoerder Javier Solana heeft gezegd, dat het etiket van 'terrorist' van de Communistische Partij van de Filippijnen (CPP), het Nieuwe Volksleger (NPA) en van Prof. Sison verwijderd zal worden, zodra zij zullen capituleren. De regeringen van de Filippijnen, van Nederland en van de VS proberen met juridische procedures politieke druk uit te oefenen op het NDFP, zodat het zich zou overgeven aan de regering in Manilla.

Het Comité DEFEND zal de Nederlandse regering aansprakelijk stellen voor iedere schade die aan Prof. Sison zal worden toegebracht, en ook voor een uitlevering naar enig land buiten Nederland, terwijl hij in hechtenis is.

Het Comité DEFEND kondigt hierbij aan dat protest gemobiliseerd zal worden in de Filippijnen, Canada, de VS, Australië, Hong Kong, Indonesië en in Europa.


LAAT PROF. SISON ONMIDDELIJK VRIJ!
WEG MET DE VALSE AANKLACHTEN!
STOP DE POLITIEKE VERVOLGING VAN PROGRESSIEVE FILIPPINO'S IN EUROPA!

Reacties: