Europees hof vernietigt de plaatsing van Prof. Jose Maria Sison op de terroristenlijst in een historisch besluit

Internationaal Comité DEFEND

12 juli 2007

In zijn uitspraak van gisteren, 11 juni 2007, in Zaak T-47/03 van Jose Maria Sison versus de Raad van de Europese Unie, vernietigde het Europese Hof van Eerste Aanleg (EHEA) te Luxemburg het besluit van de Europese Unie om Prof. Sison op haar 'terroristenlijst' te plaatsen.

Het Hof sprak uit dat de Raad van de EU het recht van Prof. Sison op verdediging en op effectieve juridische bescherming heeft geschonden en dat de Raad ook niet heeft beantwoord aan haar verplichting haar besluit met redenen te omkleden. Prof. Sison is nooit voor enige rechtbank gedaagd, laat staan dat er door enige juridisch competente autoriteit onderzoek is gedaan naar welke daad van terrorisme dan ook door Prof. Sison gepleegd.

Het Hof veroordeelde de Raad van de EU ook tot betaling van de kosten van de procesgang gemaakt door Prof. Sison en het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen (NDFP) dat ten gunste van hem intervenieerde.

Het oordeel van het Hof heeft direct betrekking op Raadsbesluit 2006/379/EC dd 29 mei 2006 en ook op het Raadsbesluit van 29 juni 2007 omdat beide mank gaan aan dezelfde gebreken en de rechten van Prof. Sison met voeten treden.

De uitspraak van het Hof verleent Prof. Sison geen compensatie voor zijn ingehouden uitkering (voor levensonderhoud, ziektekostenverzekering en AOW) en voor de morele en andere materiële schade die hij heeft geleden, maar biedt hem wel de mogelijkheid daar in Nederland aanspraak op te maken of op Europees niveau verder te procederen.

Het oordeel was op papier gezet door Rechter J. Pirrung, President van de Tweede Kamer van het Europese Hof van Eerste Aanleg. De andere rechters waren N.J. Forwood (Rapporteur) en S. Papavvas.

Prof. Sison werd vertegenwoordigd door een sterk internationaal team van mensenrechtenadvocaten, geleid door Jan Fermon (België). De overige leden van het team zijn: Hans Schultz (Duitsland), Antoine Comte (Frankrijk), Dundar Gurses (Nederland), Thomas Olsson (Zweden), Mathieu Beys (België) and Atty. Romeo Capulong (Filippijnen). Het NDFP werd gerepresenteerd door Bernard Tomlow, van oudsher hun advocaat.

Prof. Sison is zeer verheugd met de uitspraak van het Hof, vooral omdat hij in het geheel niet gerekend had op een meevaller. Hij bedankte zijn advocaten uit de grond van zijn hart voor hun harde werk en voor het behalen van dit historisch succes. Van over heel de wereld stromen de felicitaties toe en de grote nieuwsmedia staan in de rij voor een interview.

De voorzitter van de Onderhandelingsdelegatie van het NDFP, Luis Jalandoni, verklaarde het besluit van het Europese Hof van Eerste Aanleg een overwinning van Prof. Jose Maria Sison, het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen, het Volk van de Filippijnen en van alle buitenlandse vrienden die Prof. Sison hebben gesteund in zijn strijd tegen zijn plaatsing op de 'terroristenlijst'.

Het Internationaal Comité DEFEND verklaart dat de mensen militant en waakzaam moeten blijven in de verdediging van de rechten van Prof. Jose Maria Sison, omdat de autoriteiten van de VS, de Filippijnen en van Europa hem op hun respectievelijke terroristenlijsten willen houden, hoewel hij nooit enige daad van terreur heeft begaan, noch in de Filippijnen, noch ergens anders.

De bovengenoemde autoriteiten hebben geen leugen geschuwd en gaan zover te ontkennen dat hij een erkend politiek vluchteling is volgen Art. 1A van het Vluchtelingen Verdrag. Hij is door hen op de 'terroristenlijst' geplaatst om het NDFP tot capitulatie te dwingen in de vredesonderhandelingen met de regering in Manilla, maar deze onderhandelingen zijn er slechts door verlamd.

Voor referentie en nadere bijzonderheden:

Mr. Jan Fermon

Tel. +32-475441896

Ruth de Leon

Tel. +31-30-2310431