Diaconaal Centrum Pauluskerk - Oproep voor Eerlijk en Transparant Proces

Rotterdam, 29 mei 2007

Zeer geachte dames en heren,

In juni zal de Raad van de Europese Unie beslissen over het al dan niet handhaven van de heer Jose Maria Sison, op de terroristenlijst van de Europese Unie. De Europese Unie kwam op 23 april met de motivering van de plaatsing van Jose Maria Sison op de genoemde lijst, op basis waarvan de raad voornemens is Sison op die lijst te handhaven.

Sison vraagt zich nu af: “Waarom schrijft de Raad van de Europese Unie een brief waarin zij brutaalweg de valse beschuldigingen herhaalt die uitvoerig aan de orde zijn geweest voor het Europese Hof van Eerste Aanleg te Luxemburg?” persconferentie310507persconferentie310507

De geschiedenis van Sison is genoegzaam bekend. Hij was in vroeger jaren voorzitter van het Centrale Comité van de Communistische Partij op de Filippijnen. Hij werd tijdens het Marcos-regime in 1977 gearresteerd en meer dan 8 jaar vastgehouden. Toen hij na zijn vrijlating in Nederland was om een aantal lezingen te houden, werd zijn paspoort ingetrokken door de regering in Manilla. Hierdoor kon hij niet meer terugkeren naar zijn land. Hij heeft toen asiel gezocht in Nederland. Sinds die tijd verblijft hij hier. In 2002 kwam Sison terecht op de terroristenlijst van de Verenigde Staten. Vervolgens nam de Europese Unie dat over en ook Nederland liet Sison als terrorist registreren, wees hem echter niet uit, maar de Nederlandse regering beroofde Sison van zijn rechten om hier als burger te participeren in de Nederlandse samenleving, waar hij inmiddels al bijna 20 jaar verblijft.

Probleem is jarenlang geweest dat het onmogelijk is te weten wat de redenen zijn waarom Sison op deze terroristenlijst is terechtgekomen. Tragisch is nu dat hij dus niet weet waarom hij daarop staat, alweer enige jaren beroofd is van een aantal sociale rechten, en dat hij puur afhankelijk is van goede vrienden en kennissen. Het feit dat iemand op zo’n lijst staat en niet weet waarom, leidt toch tot een schending van het recht van leven voor de betrokkene. Er zijn in de afgelopen jaren veel acties ondernomen door juristen om Sison van die lijst af te krijgen, maar dat blijkt in de praktijk buitengewoon moeilijk te zijn. Het feit dat hij terecht gekomen is op die lijst, is een puur administratieve handeling, die begonnen is in de Verenigde Staten en geëindigd is in Europa. Wij accepteren zo dat Sison rechteloos wordt, want een beroep op mensenrechten kan eigenlijk niet worden gedaan. Als terrorist voldoe je namelijk niet aan de voorwaarden daartoe.

Wat wij graag willen, is dat de Nederlandse regering aandringt op een eerlijk proces op basis van recht op veronderstelde onschuld, het recht op een eerlijk proces en het recht op verdediging. Hier werd recentelijk ook nog op aangedrongen door Amnesty International in een reactie op de Europese Commissie ‘Green Paper’, waarbij zij in het bijzonder verwezen naar Jose Maria Sison. Wat we ons ook goed moeten realiseren, is dat de plaatsing van Sison op de terroristenlijst van de Europese Unie ook een groot obstakel is voor de vredesbesprekingen waaraan Sison deelneemt. De plaatsing op deze lijst wordt ook misbruikt door het leger en de Arroyo-regering van de Filippijnen om nog meer rechtenschendingen te plegen. Het zal u genoegzaam bekend zijn, dat de situatie op de Filippijnen zorgwekkend is, vooral gezien uit het oogpunt van mensenrechten.

Wat wij u concreet willen vragen, is of u het verzoek wilt steunen om via een openbare aankondiging bij de Raad van de Europese Unie aan te dringen op een open, eerlijk en transparant proces. De zaak Sison loopt nu reeds bijna 20 jaar. Het moet toch mogelijk zijn –ook uit het oogpunt van humaniteit – om een keer te komen tot een voltooiing van dit menselijk drama?

Met hoogachting en hartelijke groet,

Hans Visser

corr. adres: Hang 7,
3011 GG Rotterdam

tel. 010 – 466 67 22 / fax 010 – 466 67 14 / e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

bezoekadres: Mauritsweg 20 Rotterdam tel. 010 – 411 81 32