De uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak Sison werpt ons terug naar de middeleeuwse Inquisitie en het Fascisme

door het Internationaal Comité DEFEND

1 februari 2007

Het internationaal Comité DEFEND spreekt hierbij zijn verontwaardiging uit over de uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake de eis van Prof. Jose Maria Sison tot toegang tot de geheime documenten op basis waarvan de Raad van de Europese Unie hem op de zogenaamde terroristenlijst heeft gezet en aan zware sancties onderworpen.

Het vonnis van het Europese Hof van Justitie in de zaak Sison brengt ons terug naar de middeleeuwse inquisitie en het fascisme, want het rechtvaardigt de Raad van Europa die weigert Prof. Sison inzage te geven in de hem belastende documenten zodat hij zich kan verweren tegen de staten die hem van terrorisme beschuldigen. Het recht op een eerlijk proces, op verdediging en op aanname van onschuld wordt hem daarmee ontzegd, zoals het Europese Bureau van Amnesty International al eerder heeft opgemerkt.

Volgens de immorele en draconische rationalisering van de Raad moet voorkomen worden dat Prof. Sison die documenten kan bestuderen en aanvechten omdat zulks ‘de strijd tegen het terrorisme zal ondermijnen en schade toebrengen aan de openbare veiligheid’. Toch komt de Raad met geen enkel bewijs van zijn betrokkenheid bij terrorisme.

Zonder enig spoor van bewijs wrijft men Prof. Sison de verwerpelijke misdaad van terrorisme aan en treft men strafmaatregelen tegen hem: misleidend ‘tijdelijke beperkende maatregelen’ genoemd, maar sedert 28 oktober 2002 duren zij inmiddels al meer dan vier jaar en beroven hem van werk, huisvesting, uitkering, ziektekostenverzekering en legaal verblijf.

De kwestie van toegang tot bepaalde documenten is ondergeschikt aan de kwestie van plaatsing op de terroristenlijst waarin het Europese Hof van Eerste Aanleg spoedig een uitspraak zal doen. De nu gedane uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake deze ondergeschikte kwestie dient kennelijk ter beïnvloeding van het binnenkort te verwachten oordeel van het Europese Hof van Eerste Aanleg inzake de hoofdzaak die op 30 mei 2006 diende.

Ongeacht de uitkomst van het proces over de kwestie van de terroristenlijst zal Prof. Sison beschut blijven door het Europees Verdrag over de Mensenrechten, met name door Artikel 3, wat de gedwongen overbrenging verbiedt naar enig land waar hij moet vrezen voor marteling en vernederende en onmenselijke behandeling of bestraffing.

Maar ook in dit land moet Prof. Sison al heel lang vervolging en onmenselijke behandeling verduren. Al sedert lang is hij door het Bureau van de Hoge Commissaris van Vluchtelingen van de Verenigde Naties erkend als politiek vluchteling evenals door Nederlandse gerechtshoven, doch op grond van dossiers van geheime diensten is hij niet toegelaten als vluchteling en is hem een legale status geweigerd.

Sedert 2002 staat hij op de terroristenlijst en wordt hij op valse gronden gestraft voor terrorisme. Dit strookt met de politieke lijn van Bush van verhoging van staatsrepressie en ontketening van preventieve agressie-oorlogen in naam van de alles overkoepelende permanente oorlog tegen het terrorisme. In dit kader is de juridische infrastructuur voor fascisme gelegd in Europa en in andere delen van de wereld.
(Zie website www.defendsison.be)


Vanaf nu bent u ‘TERRORIST’

Hoe kom je op een terreurlijst? En hoe kom je er vanaf? Zes punten

Op een dag kon Jose Maria Sison (68) niet meer pinnen. De activist uit Nederland was plotseling een ‘terrorist’.

door Joop Meijnen, nrc.next

Utrecht, 1 febr. Stel, op een dag merk je dat je niet meer kunt pinnen bij de supermarkt. Even later blijk je ook geen bijstand meer te krijgen en je huurwoning uit te moeten. Je hebt geen idee wat er aan de hand is.

Jose Maria Sison is het allemaal overkomen. Op dinsdag 13 augustus 2002. En nog steeds heeft de nu bijna 68-jarige Filippijnse politieke activist, die twintig jaar geleden naar Nederland vluchtte, geen weet van het hoe en waarom.
In het kantoortje van de Filippijnse oppositie in Utrecht verontschuldigt hij zich met een vriendelijke glimlach. “U ziet het misschien niet aan me, maar ik ben vernederd. Ze hebben me beroofd van mijn waardigheid. Ik ben burgerdood gemaakt. En ik mag niet eens weten waarom.”

‘Ze’, dat zijn de Verenigde Staten en de Europese Unie. Zij brandmerkten Sison als ‘terrorist’, door hem in die augustusmaand op te nemen op hun openbare sanctielijsten. Daarop staan namen van personen en organisaties die verdacht worden van terrorisme of contacten met terroristen.

Sancties betekent in zo'n geval een van overheidswege opgelegd financieel isolement: geen bankverkeer, geen betaalpasjes, geen verzekeringen, geen reispapieren. “Van de ene op de andere dag was ik blut, dakloos en mijn bewegingsvrijheid kwijt”, zegt Sison.

Al vierenhalf jaar vecht Sison, die zichzelf marxist noemt, nu tegen zijn ‘burgerdood’. Vandaag beslist het Europees Hof van Justitie in Luxemburg of hij toegang krijgt tot de geheime documenten die hem een plaats op de Europese sanctielijst bezorgden.
Lees verder in: NRC.next

U kunt/kon stemmen: (eens - oneens of geen mening) op de stelling “Jammer voor deze man, maar dit is de enige manier om terroristen te pakken” in NRC.next.