Steeds meer Filippino's trekken naar het Buitenland

Vanwege de economische crisis en de zeer lage lonen, kiezen steeds meer geschoolde Filippino's ervoor om hun geluk in het buitenland te zoeken. Het tekort aan geschoolde werkkrachten, vooral in de gezondheidssector, in het snel vergrijzende Westen vergemakkelijkt de uittocht.

"‘Brain drain’ worse, study shows" in Inquirer