Werkgelegenheid en Beloning in 2009

De economische crisis heeft ook de Filippijnse arbeiders zwaar getroffen. Veel arbeiders worden ontslagen omwille van de 'crisis' of er wordt bespaard op hun loon of sociale voorzieningen. Slechts 0,6% van de arbeiders valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 25% van de bevolking is werkloos of heeft enkel tijdelijk werk. Zelfs de overzeese werkers konden in 2009 op weinig steun van hun overheid rekenen.

"Labor in 2009" op Bulatlat
"Labor Migration in 2009: terrible year for OFWs" op Bulatlat
"Violations of economic, social rights severe under Arroyo administration" op IBON
"25 million Filipinos denied the right to work” op IBON