Economie is Afhankelijk geworden van Export van Arbeid

Sinds de dictatuur van Marcos ontkent iedere regering in de Filippijnen dat het een beleid heeft om arbeid te exporteren. Op dit moment zijn er echter 8,5 miljoen Filippijnse arbeiders in het buitenland werkzaam en het totale inkomen van deze personen drukt harder door op de Filippijnse economie dan alle andere directe buitenlandse investeringen. Ondanks het feit dat de Filippijnse economie afhankelijk is geworden van deze export, doet de regering niet veel moeite om de slechte toestand van deze arbeiders te verbeteren. Vooral niet gedocumenteerde arbeiders moeten het ontgelden.

"Labor Migration: A Dangerous Doctrine" op CenPEG
"‘Anti-Worker, Unconstitutional, Repressive,' Migrants Say of POEA's Sample Contract for OFWs" in Bulatlat
"Gov't Scored for Disregarding Torture, Innocence of OFWs in Death Row" in Bulatlat
"Undocumented Workers, the Most Vulnerable, the Most Exploited" in Bulatlat