Drie grote Oliemaatschappijen
maken in 10 Jaar meer Winst
dan de 2,36 Miljoen Armste Mensen
in 1 Jaar kunnen Verdienen

De winsten van de drie grootste olie-industrieën, de Grote Drie, stijgen even snel als de olieprijs. In de afgelopen tien jaar was hun gezamenlijke winst, die uitkwam op 141,7 miljard Filippijnse peso’s, meer dan het totale gezinsinkomen à 114,3 miljard Filippijnse peso’s in 2009 van de 2,36 miljoen armste mensen in de Filippijnen, zegt het onderzoeksbureau IBON.

De cijfers maken korte metten met de bewering van de Grote Drie dat de lokale prijzen moeten stijgen om de verliezen wegens prijszwenkingen op de wereldmarkt te compenseren. IBON roept om meer duidelijkheid om te verhinderen dat de Grote Drie winst bejagen op kosten van het publiek.

Prijzen/liter in
Filippijnse Peso’s
2001 2008 2010
Diesel 13,96 44,31 41,26
Benzine 16,58 45,92 48,73

 

Netto Winst in Filippijnse Peso’s 2001 2008 2009 Tot. Netto Winst
2001–2009
Pilipinas Shell 3.100.000.000 19.000.000.000 16.000.000.000 73.000.000.000
Chevron 1.000.000.000 8.600.000.000 8.300.000.000 40.200.000.000
  2001 2007 Totaal winst 2001–2007 Netto Winst
1e kwart 2010
Petron 1.200.000.000 6.100.000.000 28.600.000.000 1.900.000.000

Wereldwijd maken de moederbedrijven van de Grote Drie ook superwinsten door de scherpe stijging van de olieprijzen.

Het totaal van de winst van Royal Dutch Shell verdubbelde van 10,9 miljard US dollar in 2001 tot 26,3 miljard US dollar in 2008 met een geringe daling naar 20,1 miljard US dollar in 2010. Het totaal van de winst over deze 10 jaar bedroeg 192 miljard US dollar – meer dan het Filippijnse bruto nationaal product à 189 miljard US dollar in 2010.

Stijging winsten in
US dollars
2001 2008 2010 Tot. Netto Winst
2001–2009
Royal Dutch Shell 10.900.000.000 26.300.000.000 20.100.000.000 192.100.000.000
Chevron 3.300.000.000 23.900.000.000 19.000.000.000 128.300.000.000

Deze cijfers tonen aan dat prijsverhogingen zeer gunstig uitwerken voor de olie-monopolies. Deregulering en het principe van automatische prijsaanpassingen maken het de Grote Drie mogelijk zeer hoge winsten te behalen en daarmee ook het industriële kartel te versterken. IBON fulmineert nogmaals tegen de politiek van deregulatie van de oliemarkt omdat winstbejag ten koste gaat van de Filippijnse consumenten.

Bron: http://www.ibon.org/ibon_articles.php?id=142