De aanklacht wegens samenzwering tot staatsgreep en
de beschuldiging van een couppoging
is psychologische oorlogvoering
van een fascistische dictatuur en staatsterrorisme

Door Prof. Jose Maria Sison
Politiek hoofdconsulent Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen

Persverklaring, 28 februar1 2006

Het is een algemeen bekend feit dat het breed verenigd front van oppositiepartijen, massaorganisaties en groepen militairen en politie-officieren buiten dienst naar wegen zoeken om op vreedzame en legale wijze van het illegale, corrupte, brutale en valse Arroyo-regiem af te komen, door de brede massa's er toe te bewegen hun soevereine wil en democratische rechten uit te oefenen en door leger en politie aan te moedigen de kant van het volk te kiezen en hun steun aan het regiem in te trekken zoals tijdens Edsa I en Edsa II.

Informatie ontvangen door het kantoor van de onderhandelingsdelegatie van het NDFP van het Nationaal Uitvoerend Comité van het NDFP en van het Centraal Comité van de Communistische Partij van de Filippijnen strookt met het hierboven genoemde feit. Volgens die informatie bestaat er voor de CPP geen enkele afspraak met wat voor groep dan ook in de militaire organisatie van de reactionaire regering met betrekking een samenzwering voor een staatsgreep op 24 februari of wanneer dan ook.

De bewering van het Arroyo-regiem dat er een samenzwering tot staatsgreep bestaat tussen de CPP en zogenaamde rechtse militaire avonturiers, is een flagrante leugen. Het is een ongefundeerd verhaal, een zuiver product van de psychologische oorlogvoering van een desperaat en ontbindend regiem, dat zijn noodlot probeert te ontlopen door de weg van Marcos te kiezen, de weg van fascistische dictatuur, en staatsterrorisme te ontketenen tegen de brede massa's van het volk en het breed front van patriottische, progressieve en andere anti-Arroyo krachten.

Het Arroyo regiem zit gevangen in zijn eigen web. Het beweert op 24 februari een coup te hebben verijdeld en een overweldigende overwinning te hebben behaald op een samenzwering tot staatsgreep, maar het vaardigt even zo goed Proclamatie 1017 uit om draconische maatregelen te treffen tegen volksmenigten die vreedzaam bij elkaar komen, en tegen massamedia, progressieve leden van het Congres, politieke oppositiepartijen, massaorganisaties en andere civiele entiteiten.

Wat alleen maar een gesprek was tussen de stafchef van het Leger, generaal Senga, en generaal Danilo Lim, over het probleem te voorkomen dat officieren en soldaten zich zouden aansluiten bij de massa-acties zoals tijdens Edsa I en Edsa II, schildert het regiem af als een mislukte coup poging. Evenzo ziet het regiem een vermeende overeenkomst tot politieke samenwerking tussen de CPP en de anti-Arroyo groepen in het leger en de politie als een samenzwering tot staatsgreep.

Er is, onder bepaalde omstandigheden, niets mis mee wanneer vertegenwoordigers van de CPP en enige anti-Arroyo groep in het leger en de politie met elkaar onderhandelen en afspraken maken langs de lijn van patriottisme, democratie, civiele suprematie, ontwikkeling en een rechtvaardige vrede ten gunste van het volk. Ook de reactionaire regering, inclusief het Arroyo regiem, heeft onderhandeld en overeenkomsten gesloten met het NDFP en ook met de CPP en het NPA.

Arroyo en haar cohorten hebben tegen geen enkele anti-Arroyo legerofficier bewijzen van overtreding van Republic Act 6968 of de Anti-Coup d'Etat Wet aangevoerd. Zijzelf zijn de echte staatsgreep samenzweerders, maar tegen anderen hebben zij een valse aanklacht gefabriceerd van een samenzwering tot staatsgreep en hen valselijk beschuldigd van poging tot staatsgreep en een klacht op te stellen wegens rebellie ter rechtvaardiging van de uitvaardiging van Proclamatie 1017, een nieuwe fascistische dictatuur in het leven te roepen die gelijkenis vertoont met haar voorganger, die van Marcos, en een juridisch onderzoek naar de feitelijke grond voor de proclamatie te verhinderen door zich te bemantelen met de autoriteit van bevelhebber der strijdkrachten om troepen te kunnen bevelen wetteloos geweld, rebellie of invasie te voorkomen of te onderdrukken.

De aanklacht tegen mij wegens rebellie, omdat ik deelgenomen zou hebben aan een samenzwering tegen de staat, is pure nonsens die alleen te verwachten is van het ultrarechtse en fascistische regiem van Arroyo. Ik heb mijn Filippijnse advocaten in het Public Interest Law Center gemachtigd alle noodzakelijke en mogelijke juridische procedures op te starten om weerwoord te leveren tegen deze valse aanklacht en mijn belangen te verdedigen.

Ik hoop dat mijn raadslieden nog enige ruimte overblijft om legaal in mijn naam op te treden. Tegelijkertijd ben ik me ervan bewust dat Proclamatie 1017 het begin is van het fascistische plan van Arroyo en haar hielenlikkers om decreten en orders uit te vaardigen ter onderdrukking van democratische rechten en de weg te plaveien voor een door de VS ontworpen charter change in ruil voor het voortbestaan van het corrupte, brutale en leugenachtige marionetten regiem van Arroyo.

De brede massa's van het volk en alle patriottische en progressieve krachten worden daarom aangezet om alle vormen van strijd te intensiveren om het regiem te verdrijven en voort te gaan in de strijd voor nationale bevrijding en democratie. Wanneer het Arroyo regiem een fascistisch dictatoriaal karakter aanneemt en steeds meer overgaat tot bruut geweld om het volk en alle oppositie te onderdrukken, dan zullen de tegenstellingen binnen het heersende systeem gewelddadiger worden dan ooit. Als gevolg daarvan kan de gewapende revolutionaire beweging zich uitbreiden en sneller dan ooit vooruitgang boeken.###