Nooit meer een Staat van Beleg!

De strijd voor mensenrechten, vrijheid, gerechtigheid en democratie gaat voort.

21 september 2010

Achtendertig jaar geleden, op 21 september 1972, werd de staat van beleg in de Filippijnen afgekondigd door president Marcos. Dat was weer een nieuw begin van de onderdrukking van burgerrechten en de schamele democratische verworvenheden.

Duizenden werden door de militairen gevangen genomen, gemarteld en vermoord, of ze verdwenen. Van de gedwongen verdwijningen worden velen nog steeds vermist.

Vandaag gedenken wij de gruweldaden van de staat van beleg om de slachtoffers daarvan bij te staan in hun verlangen naar gerechtigheid, en omdat dit kwaad ter onderdrukking door de opvolgers van de gehate Marcos-dictatuur niet is uitgebannen.

Onder Gloria Macapagal Arroyo werd het anti-terreurprogramma Oplan Bantay Laya opgezet, een drama met meer dan 1000 bloedige executies, meer dan 200 ontvoeringen en de ontwrichting van hele gemeenschappen. Philip Alston, Speciaal Rapporteur van de VN inzake extrajudiciële moorden heeft verklaard dat dit programma de oorzaak is van deze gruwelijke schendingen van de mensenrechten.

Haar opvolger, de nieuw gekozen President Benigno Aquino III, geeft geen opvolging aan de aanbevelingen van Philip Alston, maar verlengt dit anti-terreurprogramma, en heeft zijn militairen de opdracht gegeven het verder te vormen naar het model van het huidige Amerikaanse anti-terreurprogramma. Aquino heeft het budget voor defensie met 81% verhoogd, terwijl het budget voor onderwijs, gezondheid en service aan Filippijnse migranten met meer dan 50% is verlaagd.

Net als zijn voorgangers herhaalt Aquino de fout door zich alleen op oorlogsvoering te beroepen om de revolutionaire krachten te verslaan en de politieke oppositie te onderdrukken, in plaats van de sociale en economische situatie te beschouwen als oorzaak van het probleem. De afkondiging van de staat van beleg door Marcos ter onderdrukking van de oppositie heeft de linkse verzetsbeweging alleen maar versterkt.

Wij steunen allen die oproepen tot vrede in de Filippijnen, zoals het Filippijnse Oecumenische Vredesplatform (PEPP) en anderen die oproepen voor de hervatting van de vredesbesprekingen tussen de Regering van de Filippijnse Republiek (GRP) en het Nationaal Democratisch Front in de Filippijnen (NDFP), om de oorzaken van het gewapende conflict te bespreken en daarmee een basis te leggen voor werkelijke vrede.

Wij doen een oproep aan de Europeanen om de mensenrechtenschendingen te veroordelen ter beëindiging van de politieke moorden en de verdwijningen. Wij doen tevens een oproep tot beëindiging van Amerikaanse interventie in Filippijnse binnenlandse zaken.

Onze dank gaat uit naar onze vrienden in Europa, die de Filippijnse bevolking steunen in hun streven naar vrijheid, democratie, gerechtigheid, ontwikkeling en sociale bevrijding.

Rice & Rights Netwerk

Rice & Rights is een netwerk voor de mensenrechten en burgerlijke vrijheden in de Filippijnen.