Keer de Globalisering van de Landbouw om en
Bevorder Zelfvoorziening als Antwoord op de Rijstcrisis

vertaald uit het Engels

Persverklaring, 19 maart 2008
door Dr. Carol Pagaduan-Araullo, Voorzitter van Bayan

Het is niet voldoende als de Minister van Landbouw, Arthur Yap en Mevr. Arroyo ons verzekeren dat er geen rijstcrisis is. Verstrekkende maatregelen dienen getroffen te worden om de rijstvoorziening van het land op korte en lange termijn veilig te stellen.

Yap slaat echt de plank mis als hij het fastfood-wezen oproept om de porties rijst te verkleinen zodat er minder wordt weggegooid. De klanten klagen al jaren over de steeds kleiner wordende porties rijst. Bovendien bedient het fastfood-wezen slechts een klein deel van de bevolking en dan nog alleen in de steden.

De regering kan meer doen om de consumenten tegemoet te komen. Allereerst dient het kartel van grote rijsthandelaars, die de rijst hamsteren en duur laten worden, opgebroken te worden. Voor de armen, die niet langer het volksvoedsel van de Filippino’s kunnen betalen, dient een toegesneden subsidiebeleid worden uitgevoerd om massale honger te voorkomen.

Ook is opvoering van de rijstimport geen antwoord op het dreigende tekort. De Nationale Voedsel Autoriteit (NFA) liet dinsdag weten dat zij 335.000 ton rijst importeert om tegemoet te komen aan de verwachte terugval in de binnenlandse productie. Deze benadering is onhoudbaar en dus onbetrouwbaar, zelfs op de korte termijn, om over de lange termijn maar te zwijgen.

De krappe wereldvoorraden en de uiterst hoge prijzen maken het onzeker of de traditionele leveranciers rijst kunnen blijven leveren. Zo weigerde Vietnam het persoonlijk verzoek van Arroyo om de levering van 1,5 miljoen ton rijst. Vietnam zei alleen in te kunnen staan voor 1 miljoen ton, om nog genoeg over te houden voor de eigen bevolking.

Alleen een gezonde landbouwpolitiek die de binnenlandse voedselproductie bevordert en beschermt kan er voor zorgen dat er voor de gewone consument voedsel beschikbaar is voor een betaalbare prijs. Dit vereist op zijn beurt een echt landbouwhervormingsprogramma zonder flauwekul en een op de kleine boeren en landarbeiders toegesneden hulpprogramma. Helaas, deze fundamentele beginselen van voedselveiligheid zijn ernstig ondermijnd door de neoliberale globaliseringspolitiek van de recente en de huidige regeringen.

De huidige bedreiging van de rijstvoorziening is het resultaat van een jarenlange herstructurering van de landbouw, om de productie van grote farms op de wereldmarkt te bevorderen. Daardoor is de binnenlandse voedselproductie verminderd en vervangen door de productie van “hoogwaardige” export gewassen. Dit proces is nog versneld sedert de liberaliseringswaanzin van de jaren 1990, en werd bezegeld met ons lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in 1995.

Veranderingen in het grondgebruik en teeltconversie reduceerden dramatisch de capaciteit van de volksvoedselvoorziening. De laatste inventarisatie van de landbouw toont dat tussen 1991 en 2002 het oppervlak voor de teelt van rijst met 86.606 ha is verminderd. Mais, dat net als rijst een stapelgewas is, moest het met 298.064 ha minder doen. Daarom is het land nu aangewezen op buitenlandse leveranciers om de eigen bevolking te voeden.

Van een jaarlijks overschot in de voedingsmiddelenhandel van $ 667,5 miljoen van 1980 tot 1994, boekten we jaarlijks een tekort van $ 724,6 miljoen van 1995 tot 2006. Onder de regering Arroyo zijn we blijven hangen op een jaarlijks tekort van $ 719,7 miljoen.

De noodzaak van een omkering van de neoliberale globalisering in de landbouw wordt onderstreept door de factoren achter de wereldwijde rijstcrisis. Klimaatverandering, oliecrisis, recessie in de VS en de overgang van fossiele brandstoffen op biobrandstoffen hebben de prijs van rijst doen stijgen en de voorraden verkleind. Het is niet te verwachten dat deze complexe wereldproblemen binnen een paar jaar opgelost zijn. Daarom moeten ter verzekering van de voedselvoorziening en het landsbelang de zelfvoorziening en de zelfstandigheid in de voedselproductie verbeterd worden.

Voor meer informatie:
http://www.cparaullo.blogspot.com/ Real Crises – Published in Business World
http://www.bayan.ph/index.php?xnewsaction=fullnews&newsarch=032008&newsid=14 Conflicting government data bare gravity of rice shortage – Published on Bayan website

peoplescoalitionfoodpeoples coalition food

http://www.foodsov.org/html/resources.htm website People’s Coalition on Food Sovereignty
http://www.foodsov.org/resources/bravingbullets.pdf Braving Bullets - Central Mindanao farmers struggle for genuine land reform – Published in SPEAK OUT! Communities asserting their rights to food sovereignty.