Vredesbesprekingen Goed van Start

Amsterdam, 27 augustus 2016

De eerste ronde van formele vredesbesprekingen tussen de regering van Duterte (GRP) en het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen (NDFP) eindigde 26 augustus in Oslo, Noorwegen met een akkoord over een aantal punten. De partijen ondertekenden in de Saga Hal van het Scandic Holmenkollen Park Hotel een "gezamenlijke verklaring over de hervatting van de vredesbesprekingen".

ondertekening OsloDe voorzitter van het GRP Vredescomité, Silvestre Bello III en de voorzitter van het NDFP Vredescomité, Luis Jalandoni schudden elkaar de hand bij de ondertekening van de gezamenlijke verklaring na de eerste ronde van formele besprekingen in Oslo, Noorwegen (foto: Kodao Productions)

Beide partijen herbevestigden de eerder overeengekomen en ondertekende akkoorden over sinds de Gezamenlijke Verklaringen van Den Haag in 1992. Deze betreffen ondermeer de “Gezamenlijke Overeenkomst inzake de Veiligheid en Immuniteit Garanties van de Deelnemers (JASIG)” van 24 februari 1995 en het “Alomvattend Akkoord over het Respect voor de Mensenrechten en het Internationaal Humanitair Recht (CARHRIHL)” van 16 maart 1998.

De partijen hebben afgesproken om het vredesproces te bespoedigen en stellen een tijdlijn voor de voltooiing van de resterende inhoudelijke agenda. Deze zijn: sociaal-economische hervormingen; politieke- en constitutionele hervormingen; en het einde van de vijandelijkheden en de dispositie van de strijdkrachten. In het bijzonder zal het Comité Committee voor sociaal-economische hervormingen ernaar streven om hun werk binnen zes maanden af ​​te ronden.

De volgende besprekingen zijn van 8–12 oktober 2016 in Oslo.

Ga voor de tekst van de gezamenlijke verklaring naar:
http://bulatlat.com/
https://www.scribd.com/

Hier vind u foto's van de besprekingen!