Internationale Conferentie over Volkerenrechten in de Filippijnen

In juli 2016 kwamen 500 afgevaardigden, waarnemers en aanhangers van mensenrechtenorganisaties, religieuze en maatschappelijke bewegingen vanuit de hele wereld bijeen voor de Internationale Conferentie voor Volkerenrechten (ICPRP) in Davao, Mindanao in de Filippijnen. Het was een belangwekkend evenement met diverse workshops, forums, massa acties en culturele optredens.

De conferentie werd gehouden in het kader van toenemende schendingen van mensenrechten tegen Lumad en andere gemeenschappen in Mindanao sinds 2013.

Davao City werd gekozen als locatie voor de conferentie, omdat Mindanao dient als een laboratorium van het door de VS ontworpen zogenaamde ‘vredes-en ontwikkelingsplan’- Oplan Bayanihan. Dit plan is al lang ontmaskerd als een wrede anti-oproer tactiek, die zich genadeloos richt op burgers, activisten en mensenrechten verdedigers. De Lumads (verzamelnaam voor de inheemse volken van Mindanao) zijn met name doelwit van mensenrechtenschendingen door para militairen en militaire troepen.

Solidariteitsmissies

Voorafgaand aan de conferentie namen ongeveer 200 internationale en lokale afgevaardigden deel aan solidariteitsmissies (ISMs) in 11 verschillende gebieden. In deze ISM gebieden wonen gemeenschappen die strijden tegen landroof, ontwikkelingsagressie, verwaarlozing door de overheid, vernietiging van het milieu, militarisering, politieke repressie en intimidatie. De repressie richt zich er ondermeer op dat scholen die zijn opgezet door de inheemse volken zelf, worden aangevallen, bezet en in opdracht gesloten.

Internationale Coalitie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICHRP)

FakkeloptochtOp 21 juli ’s avonds begon de Tweede Algemene Vergadering van de ICHRP met een formele opening. De ICHRP werd in juli 2013 gelanceerd tijdens een soortgelijke bijeenkomst in Quezon City. Men beoordeelde het Algemene Actieplan en maakte plannen voor het volgende programma van 2016 tot 2019.

Aan het eind van de Algemene Vergadering, creëerden de afgevaardigden spandoeken en gingen naar buiten om in een fakkeloptocht (zie foto) naar de Verenigde Kerk van Christus Haran te gaan, waar ruim 700 Lumad inheemsen zich meer dan een jaar hadden schuil gehouden. Zij waren gedwongen geweest om hun gemeenschappen te verlaten vanwege militaire acties tegen hun scholen en woningen. Zo sloot de ICHRP zich aan bij de vele 'Menselijke Keten' activiteiten in de Filippijnen en riepen president Duterte op tot actie voor gerechtigheid en vrede.

Internationale Conferentie voor Mensenrechten in de Filippijnen (ICPRP)

Deze Conferentie bouwde voort op de verworvenheden van de Internationale Conferentie voor Mensenrechten en Vrede in de Filippijnen (ICHRPP) in 2013.

De conferentiedagen werden gevuld met rapportages van de internationale en lokale afgevaardigden over de Solidariteitsmissies. Er werden belangrijke aanbevelingen gedaan en actieplannen opgesteld.

Tevens waren er interessante workshops die de mogelijkheid boden tot discussies en uitwisseling van praktische ervaringen betreffende de strijd van volkeren over de hele wereld.

Impact

De missies en de conferentie brachten leiders van mensenrechtenorganisaties en HR-advocaten, leiders en vertegenwoordigers van kerkelijke instellingen, vredesadvocaten, juristen, persvertegenwoordigers, academici en andere deskundigen, rechtsadvocaten uit het parlement of andere overheidsinstellingen, alsmede andere betrokken individuen bij elkaar.

De afgevaardigden van de missies en de conferentie waren unaniem van mening dat deze een groot succes waren. Dit niet alleen omdat er een beter inzicht was verworven over de context van de situatie van recht en vrede in de Filippijnen, maar belangrijker, het geven van steun aan het Filippijnse volk in hun voortdurende reis naar gerechtigheid en duurzame vrede in het land.

Van belang is om steun te blijven verlenen. Die steun kan o.a. gegeven worden via het tijdens de conferentie opgerichte Platform voor Gerechtigheid en Duurzame Vrede in de Filippijnen “JustPeacePH”.

De aanvallen op de Lumads zijn een schending van de individuele rechten en collectieve rechten. Succesvol was de campagne, mede door internationale steun, voor de terugkeer van de Lumads uit de Caraga-regio nabij Tandag City. Een jaar nadat zij moesten vluchten uit hun dorpen voor het geweld van paramilitairen, keerden ze op 2 september 2016 terug naar hun dorpen en hun voorouderlijke gronden.

Ga voor uitgebreidere informatie naar:

Foto’s van deze dagen: op deze website
Hoogtepunten van de conferentie: YouTube
Het platform voor gerechtigheid en duurzame vrede “JustPeacePH”
Lumad vluchtelingen keren na een jaar terug naar hun dorpen: op deze website