Bescherm de Rechten en het Welzijn van de Gezondheidswerkers

Wij verzoeken de President om Memorandum 2012-0002 ongedaan te maken

In de Filippijnen komt de Alliance of Healthworkers (AHW) als vakbond op voor een goede openbare gezondheidszorg waar de bevolking terecht kan. Dit is een moeilijke opgave want de regering wijkt af van de grondwettelijke plicht om te streven naar betaalbare gezondheidszorg voor alle mensen.

Het verpleegstersloon is heel laag en de bevolking kan nog nauwelijks in de ziekenhuizen terecht omdat het zo duur is. De AHW voert momenteel actie tegen het Memorandum 2012-0002 van Volksgezondheid dat voor de 17.000 gezondheidswerkers in de ziekenhuizen een verlaging van het minimumloon voorziet.

Net als destijds met de oproep voor de vrijlating van de 43 gezondheidswerkers (Morong 43) kan de AHW op steun rekenen. Samen met de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) roept de Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging de Filippijnse President op om het Memorandum 2012-0002 ongedaan te maken.

Amsterdam, 19 maart 2012

Hooggeachte President Benigno Simeon Aquino III,

Door middel van deze brief willen de beroepsvereniging ‘Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland’ (V&VN) en de stichting Nederlands-Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS) uw aandacht vragen voor hun bezorgdheid over de berichten van onze collega-gezondheidswerkers in de Filippijnen.

Via de Alliance of Health Workers (Alliantie van Gezondheidswerkers) zijn wij geïnformeerd over het memorandum (No. 2012-0002) van het Departement van Gezondheid van 11 januari 2012, waarin een verlaging van de dagelijkse vergoeding van 50 naar 30 pesos per werkdag is aangekondigd, alsmede een verlaging van de vergoeding voor de wasserij van 150 naar 130 pesos per maand voor alle gezondheidswerkers (RA 7305).

Wij zijn van mening dat de vergoedingen voor gezondheidswerkers niet verlaagd moeten worden. De gezondheidssector is van groot belang van de Filippijnse maatschappij, want zij draagt bij aan een van de meest fundamentele mensenrechten. Het werken in de gezondheidssector is zwaar en gezondheidswerkers dragen een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de patiënten. Gezondheidswerkers zouden zich niet druk moeten hoeven maken over hun vergoedingen gezien het belangrijke werk dat zij doen door voor hun zieke medemensen te zorgen.

Bovenal zijn wij van mening dat gezondheidswerkers een salaris moeten krijgen, dat gebaseerd is op de verantwoordelijkheid van hun werk, evenals goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals genoemde vergoedingen. Dit als waardering voor het belangrijke werk dat zij voor de maatschappij verrichten. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bevorderen het belang van het beroep en maken het interessant voor potentiële gezondheidswerkers die op hun beurt hun medemensen van de nodige verpleegkundige zorg kunnen voorzien.

Wij verzoeken u als President dan ook het memorandum ongedaan te maken en de rechten en het welzijn van de gezondheidswerkers van uw land te beschermen.

Met dank voor uw aandacht.

Zeer goed nieuws:

Vandaag kregen we bericht van de Alliance of Healthworkers dat de President het memorandum ongedaan heeft gemaakt. De protestacties van de verpleegkundigen in de Filippijnen hebben dit voor elkaar gekregen.
Mogelijk heeft onze oproep op geringe wijze bijgedragen aan het succes.