Meer Budget voor Reproductieve Gezondheidszorg

6 op 10 Filippino's sterft zonder ooit een dokter te hebben gezien. De vrouwenorganisatie Gabriela verzoekt om meer budget voor de volksgezondheid, de gezondheid van vrouwen en kinderen. Op de Filippijnen sterven dagelijks 11 vrouwen door verwikkelingen tengevolge van een bevalling. In 2009 stierven 80.000 kinderen aan ziektes die makkelijk te genezen zijn. Deze statistieken moeten dringend veranderen.

"Gabriela vraagt om een dringende stijging van het gezondheidsbudget" op intal.be