Slachtoffers of Kindsoldaten?

Sinds de VN resolutie op het verbod van het rekruteren van kinderen voor gewapend geweld van kracht werd, heeft het Filippijnse leger tientallen keren gerapporteerd dat de New People's Army (NPA) kinderen rekruteert voor de gewapende strijd. Geregeld komt het Filippijnse leger met lichamen van kinderen die gesneuveld zouden zijn in een gewapend conflict. Anderen zouden gearresteerd zijn voor het bezit van wapens. Verklaringen van getuigen wijzen er echter op dat deze kinderen slachtoffers zijn van militair geweld.

"Child Soldiers or Victims?" in Bulatlat