Leger creëert Nepbewijzen Kindsoldaten

Een onlangs verschenen rapport van de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) wijst erop dat het Filippijnse leger bewijzen fabriceert dat de minderjarigen die gevangen zitten, kindsoldaten zouden zijn van de gewapende groeperingen in de Filippijnen. Tevens klaagt ze de militairen aan, deze kinderen publiekelijk tentoon te stellen.

“Military faking ‘evidence’ on child warriors — HRW” in Daily Tribune