Jaarverslag 2010 van KARAPATAN
over de Mensenrechtensituatie

KARAPATAN is een alliantie van mensenrechtenorganisaties en -comité’s, volksorganisaties en advocaten die zich inzetten voor de verdediging en ter bevordering van de mensenrechten en burgerlijke vrijheden. Zij monitort en documenteert gevallen van mensenrechtenovertredingen, helpt en verdedigt slachtoffers, geeft voorlichting en voert campagnes.

Het jaarverslag geeft een uitgebreid overzicht van de situatie in de Filippijnen tijdens de laatste maanden van het Arroyo regime, de hoop die onwillekeurig ontstond bij de regimewisseling en de teleurstelling toen bleek dat de nieuwe regering onder leiding van Benigno Aquino weinig verbetering voor de gewone mensen bleek te brengen.

U kunt het volledige verslag (in het Engels) hier lezen: www.karapatan.org