Morong 43: Dank voor uw steun!

Beste vrienden,

Een groet van vrede en gerechtigheid!

Het is met grote vreugde dat we u vandaag schrijven om onze hartelijke dank uit te spreken voor uw steun aan het Filippijnse volk in de strijd voor de vrijlating van de Morong 43. Wat begon als een oproep voor vrijheid en gerechtigheid in de Filippijnen verspreidde zich als een lopend vuurtje, werd een internationale campagne die de geschiedenis nooit zal vergeten, in een omvang die zelfs de nieuwe Filippijnse regering moeilijk kon negeren.

Inderdaad, de vrijlating van de meeste van de Morong 43 gezondheidswerkers op 17 december 2010 is een vrucht van de strijd van de bevolking - een lichtend voorbeeld dat in het honderdvoudige kan worden herhaald om andere politieke gevangenen te bevrijden van repressieve regimes over de hele wereld.

De vrijheid van de Morong 43 had nooit zo zoet kunnen smaken zonder alle vrienden, die geloofden dat er voor gezondheid en mensenrechten gestreden moet worden, die ons continu met de brandende toorts van solidariteit hebben geïnspireerd en door het trotseren van obstakels op meerdere wijzen uiting gaven aan hun steun.

Als er iets is wat ze geleerd hebben van de tien maanden van opsluiting, marteling en andere vormen van onrecht, dan is het om zich met een nog grotere vastberadenheid aan de armen te wijden, te werken aan een basis zorgsysteem voor en door de bevolking en te zorgen voor toegang tot alle niveaus en alle soorten gezondheidszorg.

Ruim een maand na hun vrijlating zijn leden van de Morong 43 weer begonnen met het werk dat zij als hun roeping zien: het dienen van de armsten in de maatschappij middels het verstrekken van de broodnodige gezondheidszorg. Onlangs waren ze onder degenen die leiding gaven aan een team van artsen, verpleegkundigen en gezondheidswerkers in Payatas, Quezon City in een medische- en tandheelkundige missie die meer dan 600 patiënten hielp.

Werk aan gezondheidszorg voor de bevolking,
werk aan maatschappelijke verbeteringen!

“Free the 43 Health Workers!” Alliantie