Voormalig Speciaal VN Rapporteur
Prof. Philip Alston ontvangt Eredoctoraat van
de Universiteit Maastricht voor
zijn Mensenrechtenwerk

Plaquette van Waardering van Mensenrechtenorganisatie KARAPATAN

Voormalig speciaal VN-rapporteur voor buitengerechtelijke executies Prof. Philip Alston, hoogleraar internationaal recht aan de New York University, ontving een eredoctoraat van de prestigieuze Universiteit Maastricht, samen met vijf andere gehonoreerden vanwege hun uitstekende bijdragen aan hun specifieke specialisaties.

De uitreiking was op 20 januari 2011, ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Universiteit Maastricht, in het Theater aan het Vrijthof in Maastricht en werd bijgewoond door meer dan 500 wetenschappers, vrienden en bewonderaars. Het werd voorgezeten door Prof. dr. Gerard Mols, rector magnificus van de Universiteit van Maastricht.

"Philip Alston is één van ‘s wereld meest gezaghebbende wetenschappers op het terrein van de mensenrechten en auteur van een breed en substantieel oeuvre. Zijn wetenschappelijke werk wordt gekenmerkt door een hoge mate van eruditie en originaliteit. Hij heeft een scherpe tong en kegelt graag heilige huisjes om. Daarnaast heeft hij veel belangrijk praktijkwerk verricht voor de Verenigde Naties, als lid en voorzitter van toezichthoudende comités van mensenrechtenverdragen en als speciale rapporteur inzake buitengerechtelijke executies," verklaarde Prof Menno Kamminga van de MA Faculteit der Rechtsgeleerdheid in zijn getuigenis aan Alston.

KARAPATAN en het Internationaal Coördinerend Comité voor de Mensenrechten in de Filippijnen (ICCHRP) overhandigde na de ceremonie van het eredoctoraat aan Prof Alston een plaquette van waardering voor zijn bewezen diensten op het gebied van de mensenrechten in de Filippijnen.

philip alstonvlnr. mevr. Marie Hilao, prof. Theo van Boven en prof. Philip AlstonDe plaquette van waardering werd overhandigd door Mevr. Marie Hilao, voorzitter van KARAPATAN en ds. Cesar Taguba en Dr Angie Gonzales van de ICCHRP. De tekst luidt als volgt: "Deze plaquette van waardering wordt toegekend aan Prof. Philip Alston voor zijn vastberadenheid in het onderzoek op de naleving van de mensenrechten, in het bijzonder zijn belangrijke rol in het onder de aandacht brengen bij de Verenigde Naties en de internationale gemeenschap van zijn objectieve en onbevreesde bevindingen over de rol van de staatsveiligheidskrachten in ernstige schendingen van de mensenrechten onder het anti-terreurprogramma in de Filippijnen, de duidelijke vermindering van de buitengerechtelijke executies na zijn verslag en de institutionele erkenning van non-gouvernementele organisaties zoals KARAPATAN bij het toezicht op de naleving van de regering van VN-verdragen inzake de mensenrechten.”

Prof Alston bedankte mevrouw Hilao en de ICCHRP delegatie voor de plaquette. Prof. dr. Theo van Boven van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, geruime tijd de academische bepleiter van de mensenrechten en solidariteit, in het bijzonder voor de Filippijnen, was ook verheugd en sprak zijn grote waardering uit voor de aanwezigheid van de Filippijnse delegatie en de uitreiking van de plaquette aan Alston. #