De Eersten van de Morong 43 Eindelijk Vrij

wij feliciteren hen en wensen dat allen vóór 2011 vrij zijn

Ofel Beltran-Balleta met dochter Jane (foto: Karl Ramirez)Op 10 december verordonneerde President Aquino de aanklacht tegen de gevangen genomen 43 gezondheidswerkers in te trekken. Het departement van justitie gaf gisteren de opdracht tot vrijlating. 33 zijn er inmiddels vrij. Uitbundig van vreugde omhelsden zij hun familieleden. Advocaten werken hard aan de vrijlating van de 10 anderen.

Wij danken iedereen die deze actie heeft gesteund. Met naam noemen wij de Johannes Wier Stichting (JWS), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO) en WEMOS. De internationale campagnes, met onze steun daaraan, hebben zeker bijgedragen aan de vrijlating van de gezondheidswerkers.

Wij brengen namens deze organisaties en alle ondertekenaars van onze petitie voor de vrijlating de felicitaties over aan degenen die vrij zijn. Tevens sturen wij een bericht aan president Aquino. Wij geven aan, dat zijn verordening niet aan onze aandacht is ontsnapt en dat wij hem aanmoedigen om door te gaan totdat alle politieke gevangenen vrij zijn.