10 December,
Dag van de Mensenrechten...

Vandaag, 10 december 2010, is het 62 jaar geleden dat door de Verenigde Naties de Universele verklaring voor de rechten van de mens werd aanvaard. Daarin is verklaard, dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan in vrijheid, gerechtigheid en vrede. Het is te betreuren dat er zoveel jaar na dato nog steeds schendingen van de mensenrechten voorkomen.

Het Filippijnse volk ondergaat armoede. Voor de overgrote meerderheid is de levensstandaard niet hoog genoeg voor de gezondheid en welzijn van hemzelf en zijn gezin. De schendingen van de mensenrechten worden gekenmerkt door de verergering van het economische lijden en de vervolging van mensen die werken aan maatschappelijke veranderingen.

Nabestaanden en vrienden van de slachtoffers gaan door met hun zoektocht naar gerechtigheid. Vandaag is de afsluiting van de Europese spreekbeurtentour van Concepcion Empeño, de moeder van Karen die in 2006 verdween. Zij roept de internationale gemeenschap op, om druk uit te oefenen op de Filippijnse regering om de mensenrechtenschendingen te beëindigen.

Concepcion Empeño schreef het aangrijpende gedicht
‘Voor jou, mijn dochter’:

Klik hier: http://youtu.be/eHszEy27Pb0 (copieer de link naar uw browser)

Vandaag uiteraard ook aandacht voor de Morong 43. Veel artsen en verpleegsters verlaten de Filippijnen om te gaan werken in het Westen. Deze 43 gezondheidswerkers en ook anderen kiezen ervoor om er te zijn voor de armen in eigen land. Valerie Raoul, gepensioneerd professor Frans en Vrouwenstudies, bezocht de Morong 43.

Ze zijn vastgezet op onjuiste gronden, gemarteld en zitten al meer dan 10 maanden gevangen. Op 3 december zijn de gezondheidswerkers in hongerstaking gegaan. De verklaring staat op de website van de Johannes Wier Stichting: www.johannes-wier.nl.
Vandaag roept de Commissie voor de Mensenrechten in de Filippijnen op tot vrijlating van de 43 gezondheidswerkers, zie: http://newsinfo.inquirer.net.

  • De NFS steunt de oproep van Concepcion Empeño aan President Benigno Aquino III om alle verdwenen slachtoffers op te sporen en de buitengerechtelijke moorden te doen stoppen.
  • De NFS steunt de oproep aan de Filippijnse regering, om de aanklacht tegen de Morong 43 in te trekken en te zorgen voor hun onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating.