Steun aan De Filippijnse UPR-Watch
(mei - juni 2012)

De Universal Periodic Review van de Filippijnen temidden van een voortdurend klimaat van straffeloosheid

Afgelopen 29 mei 2012 onderging de Filippijnen voor de tweede maal het proces van de Universal Periodic Review (UPR) in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC). De UPR is een soort ‘mensenrechtenexamen’, dat eens in de vier jaar moet worden afgelegd.

Dankzij het volhardende lobbywerk en het indienen van alternatieve rapporten van maatschappelijke organisaties in de Filippijnen, ondersteund door hun internationale partners, hebben tenminste 26 staten hun zorgen geuit over de voortdurende buitengerechtelijke executies, gedwongen verdwijningen en andere mensenrechtenschendingen in het land en riepen de Filippijnse overheid op om resoluut een eind te maken aan deze overtredingen.

Zeer dringend en krachtig was de specifieke en concrete oproep van Australië om bekende schenders van mensenrechten, waaronder de beruchte generaal Jovito Palparan, te arresteren en te berechten.

De NFS en het ICCHRP-netwerk hebben actief deelgenomen en de Filippijnse UPR-Watch (zie foto) gesteund bij hun inspanningen om de stemmen uit de Filippijnse samenleving te laten horen in het anderszins door de staat gedomineerde proces van de UNHCR.

Door de financiële steun van Stichting Haëlla werd Mevrouw Angie Gonzales van de ICCHRP (Internationaal Coördinerend Comité voor de Mensenrechten) in staat gesteld om rechtstreeks deel te nemen aan alle inspanningen van de UPR-Watch om hun stem tot in de zalen van de UNHCR te laten horen. Vanaf 22 mei tot het einde van de UNHCR-sessie konden zij deelnemen aan de verschillende permanente missies in Geneve en hielden twee succesvolle parallelle nevenbijeenkomsten (op 25 en 30 mei).

Een deel van de delegatie die deelnam aan de UPR in Geneve was in staat om door te reizen en in twee post-UPR bijeenkomsten in Nederland te spreken over de situatie in de Filippijnen.

Daarna kon de delegatie een bezoek brengen aan de DROI, de Subcommissie Mensenrechten van het Europees Parlement in Brussel (op 6 juni 2012).

Om deze activiteiten te continueren, overweegt de ICCHRP om in september weer een afgevaardigde naar Geneve te sturen. Dan zal namelijk het rapport van de UPR van de Filippijnen officieel worden aangenomen en NGO's kunnen dan mondeling interveniëren tijdens de sessies van de Mensenrechtenraad.

Het allerbelangrijkste echter is, dat wij ons moeten blijven inzetten om de problemen die de Filippino’s achtervolgen aan het Nederlandse publiek openbaar te maken en wij zullen daarom hier in het land doorgaan met onze campagne voor Mensenrechten in de Filippijnen.

Een fotoverslag van de UPR-Watch in Geneve vindt u HIER.