Het Filippijnse Leger weet Niets over de 43 Gezondheidswerkers

Persbericht van de Health Alliance for Democracy

28 maart 2010

In tegenstelling tot uitlatingen van geheime informatiebronnen (A1 intelligence information) beweert het Filippijnse leger niets te weten over de 43 gezondheidswerkers, noch vóór, noch na hun onrechtvaardige arrestatie.

Volgens de Health Alliance for Democracy (HEAD) zijn de beweringen van de militairen, evenals die van hun vertegenwoordigers, niets meer dan leugens.

"Het Filippijnse leger grijpt naar een laatste strohalm," heeft Dr. Darby Santiago, voorzitter van HEAD laten weten. Hun afhankelijkheid van de vijf zogenaamde "hoofdgetuigen" ter ondersteuning van hun valse beschuldigingen tegen de 43 gevangen genomen gezondheidswerkers, laat zien hoe weinig bewijs het leger in deze zaak heeft.

HEAD is er van overtuigd dat aan de vijf gezondheidswerkers, die als hoofdgetuigen naar voren zijn geschoven, onder dwang en mishandeling valse verklaringen tegen hun medegevangenen zijn ontlokt.

"Het is ironisch dat het leger mensen moet mishandelen om hen te laten zweren dat zij niet mishandeld zijn", voegde Dr. Santiago toe.
"Het naar elkaar wijzen van het Filippijnse leger en de Nationale Politie aangaande de verantwoordelijkheid voor de overval op 6 februari in Morong, Rizal, laat zien dat het leger geen enkel bewijs tegen de 43 gezondheidswerkers heeft.
Hun beweringen over de in hun ogen gerechtvaardigde overval op basis van een dubieuze opdracht daartoe leidt tot een zeer negatief imago van de Nationale Politie. "Zij weten niet eens hoe zij hun werk moeten doen!".

In vergelijking tot de 43 gezondheidswerkers, die in het geheel niets illegaals of crimineels op hun geweten hadden toen zij gearresteerd werden, hebben de militairen voortdurend de regels van een eerlijk proces geschonden. Het Filippijnse leger heeft in een eerder stadium al zowel het gerechtshof als de mensenrechtencommissie geïgnoreerd, terwijl de familieleden van de 43 gezondheidswerkers met veel geduld alle beschikbare legale wegen hebben bewandeld.

"Als ons land een land van wet en regelgeving is, dan moet het Filippijnse leger in plaats van de 43 gezondheidswerkers de consequenties van haar acties dragen," aldus Dr. Santiago.

43-gezondheidswerkers

OPROEP VAN DE COUNCIL FOR HEALTH AND DEVELOPMENT EN DE COMMUNITY MEDICINE DEVELOPMENT FOUNDATION OM DE ONLINE PETITIE VOOR DE VRIJLATING VAN DE 43 GEZONDHEIDSWERKERS TE TEKENEN EN VERDER TE VERSPREIDEN.

http://www.petitiononline.com/FreeD43/petition.html

1234 MENSEN ZIJN U VOORGEGAAN!