Jaarverslag 2011 van KARAPATAN over de Mensenrechtensituatie

KARAPATAN is een alliantie van mensenrechtenorganisaties en -comité’s, volksorganisaties en advocaten die zich inzetten voor de verdediging en ter bevordering van de mensenrechten en burgerlijke vrijheden. Zij monitort en documenteert gevallen van mensenrechtenovertredingen, helpt en verdedigt slachtoffers, geeft voorlichting en voert campagnes.

Het jaarverslag geeft een uitgebreid overzicht van de situatie in de Filippijnen van het eerste volle jaar onder leiding van Benigno Aquino. Hieruit blijkt de teleurstelling dat de nieuwe regering geen verbetering voor de gewone mensen bleek te brengen.

U kunt het volledige verslag (in het Engels) hier lezen: Sugar-Coated Crisis Terror