'Hit List' als Vrijgeleide voor het Neutraliseren van Activisten

Het Filippijnse Nationale Departement van Defensie geeft een beloning aan eenieder die informatie heeft die kan leiden tot de arrestatie of 'neutralisering' van 235 personen die op de 'hit list' staan van Defensie. De advocatenorganisatie NUPL heeft al meermaals gevraagd naar de lijst, maar deze is niet publiek. Ze vroeg daarnaast naar een officiële definitie van 'neutralisering' waarop volgend antwoord kwam: "iedere tegenactie bedoeld om een onderwerp of persoon onproductief of onbruikbaar te maken, met gebruik van redelijke kracht zoals fysieke dwang en soortgelijke handelingen." Doden kan als het 'redelijk' is. NUPL vindt dit verontrustend, gezien het door de politie en het leger gebruikt kan worden als executiebevel voor iedereen op de lijst.