Jaarverslag 2013 van Karapatan over de Mensenrechtensituatie

tabel1Het jaarverslag 2013 van Karapatan geeft een uitgebreid overzicht van de situatie in de Filippijnen in het derde jaar onder de leiding van Benigno Aquino. Uit de gegevens blijkt dat het aantal schendingen van de mensenrechten blijft groeien. Tot vandaag de dag is er geen sociale rechtvaardigheid en heerst er een cultuur van straffeloosheid.

Het jaar wordt gekenmerkt door een significante groei van de volksbeweging. Het verslag vermeldt dat de maskerade van de heerser voorbij is. De ballonnen van beloften als het oplossen van de diepgewortelde corruptie en economische groei zijn gebarsten. De oppositie werkt aan problemen zoals de armoede, werkeloosheid, de ontwrichte economie en blijft opkomen voor hun rechten.

U kunt het volledige verslag (in het Engels) lezen op: http://www.karapatan.org/

Karapatan is een alliantie van mensenrechten- organisaties en -comité’s, volksorganisaties en advocaten die zich inzetten voor de verdediging en ter bevordering van de mensenrechten en burgerlijke vrijheden. Zij monitort en documenteert gevallen van mensenrechtenovertredingen, helpt en verdedigt slachtoffers, geeft voorlichting en voert campagnes.