Aantal Schendingen Mensenrechten Blijft Groeien

VN Speciaal Rapporteur voor Mensenrechtenverdedigers
Michel Forst
ontmoet vertegenwoordigers van Karapatan en Manilakbayan

Vandaag, woensdag 10 december, is de Dag van de Mensenrechten. Deze datum werd gekozen door de Verenigde Naties ter viering van het feit dat op deze dag in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De verklaring heeft geen bindende kracht, maar heeft in de loop der jaren grote morele betekenis gekregen als de belangrijkste internationale standaard van de mensenrechten.

De oppositie in de Filippijnen werkt aan problemen zoals armoede en werkloosheid, en blijft opkomen voor basale mensenrechten. Maar dit gebeurt niet zonder gevaar.
Volgens een recent overzicht van Karapatan werden er sinds Aquino aan de macht kwam (juli 2010) tot aan 30 november 2014, 226 buitenrechtelijke moorden gepleegd. Uit de gegevens tot en met eind 2013 (169 burgers vermoord) blijkt, dat het aantal schendingen van de mensenrechten blijft toenemen. Er is geen sociale, economische en politieke rechtvaardigheid en er heerst een cultuur van straffeloosheid.

U kunt het overzicht vinden op: http://www.karapatan.org/

UNSR-HRDOp 3 december vond er in Quezon City een ontmoeting plaats tussen de Speciaal Rapporteur van de Verenigde Naties voor Mensenrechtenverdedigers (UNSR-HRD), de heer Michel Forst, en enkele vertegenwoordigers van Manilakbayan en Karapatan. Forst toonde belangstelling voor het vernieuwen van zijn mandaatverzoek aan de Filippijnse regering voor een officieel bezoek aan het land om meldingen van schendingen van de rechten van mensenrechtenverdedigers te onderzoeken.

Ontmoeting: http://www.karapatan.org/

Manilakbayan 2014: http://www.rmp-nmr.org/

Karapatan is een alliantie van mensenrechtenorganisaties en -comité’s, volksorganisaties en advocaten en zet zich in voor de verdediging en ter bevordering van de mensenrechten en burgerlijke vrijheden. Zij monitort en documenteert gevallen van mensenrechtenovertredingen, helpt en verdedigt slachtoffers, geeft voorlichting en voert campagnes.