Jaarrapport 2014 van Karapatan over de Mensenrechtensituatie

Karavaan jaarverslag 2014Het jaarverslag 2014 van Karapatan geeft een uitgebreid overzicht van de situatie in de Filippijnen in het vierde jaar onder de leiding van Benigno Aquino. Uit de gegevens blijkt, dat het aantal schendingen van de mensenrechten blijft groeien. Organisaties voor de mensenrechten wijten dit aan het anti-oproerplan ‘Oplan Bayanihan’ van de regering Aquino.

Al die jaren verschanst de door de Verenigde Staten gesteunde regering zich achter mooie beloften en slogans die de leugens en aanvallen op haar eigen bevolking moet maskeren. Verborgen achter uitingen als ‘vrede en ontwikkeling’ en ‘respect voor mensenrechten’ slogans, vinden onder het Oplan Bayanihan plan bombardementen van gemeenschappen, illegale arrestaties, valse beschuldigingen, opsluitingen en moorden op activisten plaats.

U kunt het volledige verslag (in het Engels) lezen op: http://www.karapatan.org/

Tot vandaag de dag is er geen sociale rechtvaardigheid en heerst er een cultuur van straffeloosheid. Het is de oppositie die werkt aan problemen zoals de armoede, de werkeloosheid, de ontwrichte economie en die blijft opkomen voor de rechten van de mensen. Het is de wens dat dit rapport een bijdrage zal leveren aan gerechtigheid voor alle slachtoffers van de mensenrechtenschendingen.

Karapatan is een alliantie van mensenrechtenorganisaties en -comité’s, volksorganisaties en advocaten die zich inzetten voor de verdediging en ter bevordering van de mensenrechten en burgerlijke vrijheden. Zij monitort en documenteert gevallen van mensenrechtenovertredingen, helpt en verdedigt slachtoffers, geeft voorlichting en voert campagnes.