De ‘Karapatan Monitor’ 2e Kwartaal is uit

De ‘Karapatan Monitor’ is een uitgave van Karapatan waarin verslag wordt gedaan over de mensenrechten in de Filippijnen. Karapatan is een alliantie die zich inzet voor de verdediging en ter bevordering van mensenrechten en burgelijke vrijheden. Zij monitort en documenteert gevallen van mensenrechtenovertredingen, helpt en verdedigt slachtoffers, geeft voorlichting en voert campagnes.

Zie voor de Karapatan Monitor: http://karapatan.org/resources/statistics.