Gastarbeiders in Buitenlandse Gevangenissen

Het is nu 15 jaren geleden dat Flor Contemplacion in Singapore werd opgehangen omdat ze na een twijfelachtig proces schuldig werd bevonden aan de dood van een kind. Vijftien jaar later is nog niets verbeterd in de situatie van gastarbeiders. Velen rotten weg in gevangenissen, sommigen onder hen zijn tot de dood veroordeeld. Anderen zitten niet vast maar lijden vaak onder misbruik van hun werkgevers.

"OFW's more vulnerable than ever" op Bulatlat