Verbod op Au-Pairs naar Europese Landen is Opgeheven

Het inzetten van Filippijnse au-pairs in Europa werd in 1997 gestopt na meldingen van mishandeling, buitensporig lange werktijden, discriminatie en seksueel misbruik. Het verbod werd in 2010 in drie landen opgeheven, nl. Zwitserland, Noorwegen en Denemarken. Naar verwachting zullen zo'n 1500 à 2000 Filippino's dit jaar te werk worden gesteld, als het verbod op au-pairs voor alle Europese landen is opgeheven.

Op 21 februari 2012 kondigde Albert del Rosario, secretaris-generaal van het Filippijnse Ministerie van Buitenlandse Zaken, aan, dat het verbod op "au-pairs" voor alle Europese landen wordt opgeheven, omdat er nu meer veiligheidsnetwerken en beveiliging zouden zijn. De IACAT (Inter-Agency Council Against Trafficking) is opgedragen om het au-pair programma te controleren en er voor te zorgen dat de deelnemers niet in handen vallen van organisaties in mensenhandel of illegale rekruteurs.


Bescherm de Rechten en het Welzijn van Au-Pairs

Migrante-Europa Persbericht
Amsterdam, 25 februari 2012

MIGRANTE International Europe staat achter de Filippijnse au-pairs die blij zijn met het lang verwachte opheffen van het reisverbod van de Filippijnse regering voor het inzetten van au-pairs in Europa.

Van begin af aan heeft Migrante International Europe campagne gevoerd om op te komen voor de rechten en het welzijn van de Filippijnse au-pairs in Europa. Zij heeft de Filippijnse regering dringend verzocht om zich in het lot van de au-pairs te verdiepen, omdat er regelmatig meldingen zijn over uitbuiting en misbruik en om deze klachten effectief aan te pakken.

De maatregel om de, voornamelijk jonge, Filippijnse vrouwen te verhinderen naar Europa te vertrekken om er als au-pair te gaan werken, heeft weinig effect gehad op de klachten, deze bleven voortduren. Inplaats van het nemen van corrigerende maatregelen om misbruik van het au-pair systeem te voorkomen, verbood de Filippijnse regering de hele inzet van au-pairs in Europa. Migrante International Europe voerde campagnes voor het opheffen van het verbod en nam maatregelen in reactie op crisissituaties van vele au-pairs.

Nu de deur weer open staat voor jonge Filippijnse vrouwen om au-pair te worden, is het hoog tijd voor de Filippijnse regering ervoor te zorgen dat de rechten en het welzijn van deze jonge au-pairs worden beschermd en gehandhaafd. Om dit doel te bereiken moet de Filippijnse regering bilaterale gesprekken voeren met au-pair gastlanden in Europa om ervoor te zorgen dat het Internationaal Verdrag ter Bescherming van Au Pairs strikt in acht wordt genomen. Verder doen wij een beroep op de Filippijnse regering om onmiddellijk een controlesysteem te implementeren en een levensvatbaar programma om de rechten en het welzijn van de au-pairs te bevorderen en hun belangen als Filippijnse onderdanen op vreemde bodem te beschermen.

Bovendien moeten au-pairs worden gesteund om krachtig te worden door zich te organiseren en om gebruik te maken van platforms om hun rechten en welzijn te bevorderen.

Omdat de Filippijnse overheid niet in staat is haar burgers in eigen land voldoende mogelijkheden te bieden, is zij des te meer verplicht hun belangen in het buitenland te verdedigen en te beschermen. Filippijnse au-pairs vallen daar ook onder, hoewel zij, terecht, niet worden beschouwd als migrantenwerkers.

Het tewerkstellen in het buitenland, hetzij als migrantenwerker hetzij als au-pair, vanwege het gebrek aan kansen in het land zelf, moet worden vrijgesteld van onrechtmatige belasting of betaling van vergoedingen. Deze zijn belastend voor hen en winstgevend voor de overheid en sommige op winst beluste particuliere wervingsbureaus.

Dat het nog steeds niet veilig is, blijkt uit het volgende bericht:
www.abs-cbnnews.com/