Filter
 • Forum: Anti-terreurbeleid en mensenrechten

  Uitnodiging voor Forum:

  EU - Anti–Terreurbeleid en Mensenrechten:
  een ongelukkig huwelijk

  Hierbij nodigen we u uit voor het bijwonen van een forum inzake de gespannen verhouding tussen terrorismebestrijding en het handhaven van mensenrechten.

  Een aantal experts zal met concrete casussen toelichten waar EU-lidstaten eerder overgaan tot politieke vervolging van dissidenten dan tot het oprollen van criminele terreurnetwerken.

  U bent van harte welkom op:

  Donderdag 17 december 2009
  in de Rode Hoed, Kleine Zaal, Keizersgracht 102 te Amsterdam

  De entree is gratis.

  PROGRAMMA

  19.00
  Zaal open en ontvangst

  19.30
  Opening door Mr. Hans Langenberg, Advocaat/adviseur, Schoolplein Advocaten te Utrecht

  19.40
  Mr. Jan Fermon, Advocaat in terrorismezaken, Progress Lawyers Network te Brussel
  “De zaak J.M. Sison”

  20.00
  Mr. Frank Jasenski, Advocaat in asiel en strafzaken, bij Meister und Partner in Essen te Duitsland
  “Turkse activisten in terrorismeprocessen”

  20.20
  Pauze

  20.35
  Prof. Mr. Ties Prakken, Emeritus Hoogleraar, strafrecht en strafrechtproces
  “Terrorismebestrijding en mensenrechten”

  20.55
  Debat en plenaire discussie o.l.v. Mr. Hans Langenberg

  21.30
  Afsluiting

  Contact: Mr. Dundar Gursus, Voorzitter, Stichting Mensenrechten Advocaten 06-14478291 smadvocaten@yahoo.com

  Georganiseerd door Stichting Mensenrechten Advocaten en Schoolpleinadvocaten uit Utrecht

 • Burgerbeweging en Burgerprotocol over de Klimaatverandering

  Burgerbeweging en Burgerprotocol over de Klimaatverandering

  Door de klimaatcrisis leven miljoenen mensen in armoede. Bedrijven in de ontwikkelde landen in het Noorden zijn primair verantwoordelijk voor het ontstaan en versnellen van de klimaatverandering. In het continue streven naar het verhogen van de winst, verbruiken bedrijven steeds meer fossiele brandstoffen en bossen in het productie- proces waarbij de uitstoot van klimaat-verstorende broeikasgassen toeneemt.

  Het mondiale economische systeem maakt al twee eeuwen dit winstbejag mogelijk. De toename van macht en welvaart in het Noorden gaat ten koste van uitputting van natuurlijke hulpbronnen, een toename van armoede van miljoenen mensen, de vervuiling van de atmosfeer en vernietiging van het milieu. Onder de vlag van de vrije markt en met hulp van het IMF, de Wereldbank, en de WTO hebben de laatste 30 jaar transnationale bedrijven hun invloed op de economie en de hulpbronnen in het Zuiden uitgebreid, waarbij de plaatselijke bevolking machteloos, onteigend en in armoede achter blijft.

  Bedrijven gebruiken de crisis om zich met valse oplossingen nieuwe winstmogelijkheden en controle over de natuurlijke hulpbronnen te verschaffen. Door zakelijke belangen voldoen de doelen en tijdschema’s in het Kyoto-protocol niet aan de waarschuwingen van wetenschappers om het op hol slaan van het klimaat te voorkomen, en worden de onderhandelingen over een rechtvaardige klimaatregeling na 2012 ondermijnd. Ze dringen aan op een overeenkomst van beperking van uitstoot door ontwikkelingslanden, of erger nog, om bindende multilaterale afspraken te staken.

  Er moet gewerkt worden aan een maatschappij op basis van gelijkheid, waarbij groei niet ten koste gaat van armoede en het milieu. De burger heeft behoefte aan een beweging die echte oplossingen voorstelt, en die de behoefte aan sociale rechtvaardigheid verwoordt. Wij mogen ons niet laten misleiden door het idee dat technische ingrepen een oplossing kunnen bieden zodat de huidige groeidrift en consumptie gehandhaafd kunnen blijven. Echte oplossingen vereisen een herverdeling van de hulpbronnen tussen en binnen naties voor gelijkheid en sociale rechtvaardigheid, het keren van de neoliberale globalisering en het herstel van zelfbeschikking over hulpbronnen en de economie. De rekening moet gepresenteerd worden aan de rijke landen! Eerlijk delen houdt in dat het Zuiden gecompenseerd moet worden door het Noorden.

  Het ontwikkelingsmodel dat is gebaseerd op economische groei met uitbuiting van mens en milieu tot gevolg, moet worden omgebogen naar een democratisch en soeverein duurzaam beheer van grondstoffen met voedselzekerheid voor iedereen zonder aanslag op de natuur. De klimaatverandering is geen milieuprobleem maar een probleem van sociale gerechtigheid. Het oplossen van de klimaatcrisis vergt sociale veranderingen. Ongelijke machtpatronen zijn de oorzaak van armoede, honger, ecologische vernietiging en klimaatverandering. Net als bij andere onrechtvaardigheden dient de klimaatcrisis door politieke strijd van de burger bij de oorzaak te worden aangepakt. Een beweging is nodig om te werken aan deze sociale rechtvaardigheid en democratische burgerrechten.

  Zie het volledige document op http://peoplesclimatemovement.net/index.php

 • Onderteken het burgerprotocol over de klimaatverandering

  Oproep tot ondertekening van het definitieve Burgerprotocol over de Klimaatverandering

  In december vindt in Kopenhagen de vijftiende VN Klimaatconferentie (COP-15) plaats. De COP-15 is van essentieel belang. Het is noodzakelijk dat daar de stem van het Zuiden doorklinkt in de besluitvorming. De armste landen mogen geen slachtoffers blijven van de vooral door de rijke landen in het Noorden veroorzaakte klimaatproblemen. peoples-movement

  Er moeten goede afspraken worden gemaakt, anders wordt het echt kritiek. Een burgerbeweging presenteert het ‘burgerprotocol over de klimaatverandering’. Dit protocol is het resultaat van 2 jaar werken aan bewustwording op mondiaal niveau bij burgers in het Zuiden en Noorden die getroffen worden door de negatieve effecten van klimaatverandering.

  Het protocol bevestigt de noodzaak van een beweging die werkt aan rechtvaardigheid en de oplossing van de klimaatcrisis – het keren van de vrije markt en herstel van de zelfbeschikking van volkeren over hun hulpbronnen en economie. Net als bij andere onrechtvaardigheden moet de klimaatcrisis door politieke strijd van de burger bij de oorzaak worden aangepakt.

  Het protocol is een initiatief van de burgerbeweging voor klimaatverandering (PMCC). Deze beweging geeft uitvoering aan haar eigen klimaatagenda en aan sociale verandering. Zij strijdt voor oplossingen die zijn gericht op rechtvaardigheid en de democratische rechten van het volk, als tegenhanger van de winsthonger van de rijke elite en zakelijke belangengroepen.

  In Kopenhagen vindt op 9 december van 12.30 tot 16.00 uur een bijeenkomst plaats om het protocol te ratificeren. Gelijktijdig vinden nationale bijeenkomsten plaats in Hong Kong, de Filippijnen, Indonesië, Bangladesh, Sri Lanka, Zimbabwe Kenia, Ethiopië, Egypte en Libanon.

  Wij hopen u in Kopenhagen te begroeten! Velen van u hebben destijds het concept ondertekend. Wij vragen u nu om de definitieve versie te ondertekenen op http://www.peoplesclimatemovement.net/ of door een email te sturen naar secretariat@aprnet.org Wij willen u tevens vragen om deze oproep binnen uw netwerk zo breed mogelijk te verspreiden

  Burgerbeweging en Burgerprotocol over de Klimaatverandering

  Door de klimaatcrisis leven miljoenen mensen in armoede. Bedrijven in de ontwikkelde landen in het Noorden zijn primair verantwoordelijk voor het ontstaan en versnellen van de klimaatverandering. In het continue streven naar het verhogen van de winst, verbruiken bedrijven steeds meer fossiele brandstoffen en bossen in het productie- proces waarbij de uitstoot van klimaat-verstorende broeikasgassen toeneemt.

  Het mondiale economische systeem maakt al twee eeuwen dit winstbejag mogelijk. De toename van macht en welvaart in het Noorden gaat ten koste van uitputting van natuurlijke hulpbronnen, een toename van armoede van miljoenen mensen, de vervuiling van de atmosfeer en vernietiging van het milieu. Onder de vlag van de vrije markt en met hulp van het IMF, de Wereldbank, en de WTO hebben de laatste 30 jaar transnationale bedrijven hun invloed op de economie en de hulpbronnen in het Zuiden uitgebreid, waarbij de plaatselijke bevolking machteloos, onteigend en in armoede achter blijft.

  Bedrijven gebruiken de crisis om zich met valse oplossingen nieuwe winstmogelijkheden en controle over de natuurlijke hulpbronnen te verschaffen. Door zakelijke belangen voldoen de doelen en tijdschema’s in het Kyoto-protocol niet aan de waarschuwingen van wetenschappers om het op hol slaan van het klimaat te voorkomen, en worden de onderhandelingen over een rechtvaardige klimaatregeling na 2012 ondermijnd. Ze dringen aan op een overeenkomst van beperking van uitstoot door ontwikkelingslanden, of erger nog, om bindende multilaterale afspraken te staken.

  Er moet gewerkt worden aan een maatschappij op basis van gelijkheid, waarbij groei niet ten koste gaat van armoede en het milieu. De burger heeft behoefte aan een beweging die echte oplossingen voorstelt, en die de behoefte aan sociale rechtvaardigheid verwoordt. Wij mogen ons niet laten misleiden door het idee dat technische ingrepen een oplossing kunnen bieden zodat de huidige groeidrift en consumptie gehandhaafd kunnen blijven. Echte oplossingen vereisen een herverdeling van de hulpbronnen tussen en binnen naties voor gelijkheid en sociale rechtvaardigheid, het keren van de neoliberale globalisering en het herstel van zelfbeschikking over hulpbronnen en de economie. De rekening moet gepresenteerd worden aan de rijke landen! Eerlijk delen houdt in dat het Zuiden gecompenseerd moet worden door het Noorden.

  Het ontwikkelingsmodel dat is gebaseerd op economische groei met uitbuiting van mens en milieu tot gevolg, moet worden omgebogen naar een democratisch en soeverein duurzaam beheer van grondstoffen met voedselzekerheid voor iedereen zonder aanslag op de natuur. De klimaatverandering is geen milieuprobleem maar een probleem van sociale gerechtigheid. Het oplossen van de klimaatcrisis vergt sociale veranderingen. Ongelijke machtpatronen zijn de oorzaak van armoede, honger, ecologische vernietiging en klimaatverandering. Net als bij andere onrechtvaardigheden dient de klimaatcrisis door politieke strijd van de burger bij de oorzaak te worden aangepakt. Een beweging is nodig om te werken aan deze sociale rechtvaardigheid en democratische burgerrechten.

  Zie het volledige document op http://peoplesclimatemovement.net/index.php

 • Filippijnse sponsoractie voor slachtoffers van tropische storm

  Filippijnse sponsoractie voor de slachtoffers van de tropische storm

  Benefietconcert voor de wederopbouw na de storm

  Allerlei Filippijnse en Nederlandse gemeenschapsorganisaties werken samen aan deze sponsoractie voor de slachtoffers van de tropische stormen. Wij nodigen u van harte uit voor een benefietconcert “Bangon, Pinoy” door Filippijnse artiesten voor de slachtoffers van de tropische storm.

  091108img

  Benefietconcert: Bangon, Pinoy! – Wederopbouw na de storm

  • 22 november 2009 van 19.30 tot 22.00 uur
  • Nassaukerk, De Wittestraat 114 te Amsterdam (tram 10)
  • Toegang: 50, 30, 20 of 15 euro – www.pinaysaholland.org

  Filippijnse artiesten in Nederland slaan de handen ineen voor de slachtoffers van de tropische stormen. De bekendste artiest is Mary Ann Morales. Zij won in 1997 de soundmix show van Henny Huisman. Vele andere artiesten traden op in de musical Miss Saigon. Dit belooft een avond van top entertainment te worden met zang van Filippijnse wereldklasse.

  De artiesten zijn: Nu Driz, Isabel Gregorio, Joyce San Mateo, Mary Ann Morales, Pompeii Perez, Machael Macalintal, Arvin Quirante, Jamaica Salcedo en het Amsterdamse koor G.L.O.W. ( God’s Love Over the World). Belangeloos werken zij in dit programma met elkaar samen en zetten hun muzikale talent in voor hun landgenoten op de Filippijnen.

  Het doel van de sponsoractie is “noodhulp en wederopbouw” voor de slachtoffers van de vier tropische stormen die in oktober de Filippijnen teisterden. Duizenden mensen zijn daarbij hun huis kwijtgeraakt. De hulp is bedoeld voor de meest noodlijdenden. De uitvoering ligt in handen van het Nationale Rode Kruis en Citizens Disasters Response Center (CDRC).

  De samenwerkende Filippijnse en Nederlandse gemeenschapsorganisaties zijn: Baranggay sa Holland, Center for Philippine Concerns (CPC), Migrante Sectoral Party–NL Chapter, Migrante Netherlands, Migrante Europe, Nederlands–Filippijnse Solidariteitsbeweging en Pinay sa Holland – Filippijnse vrouw in Nederland.

  Toegangskaarten:
  www.pinaysaholland.org of http://www.ammado.com/community/110272

  Artiesten:
  http://www.mnnetherlands.com/categories/news/286/286_abenefitconcertforthestor.php

  Contactpersonen:
  Maitet Ledesma: maitet.ledesma@gmail.com
  Timi Stoop-Alcala: timistoop@gmail.com

  wij rekenen op uw aanwezigheid!

  Mocht u op 22 november verhinderd zijn:
  uw gift is van harte welkom op ING 6932831 van Pinay sa Holland, Alkmaar o.v.v. "wederopbouw"

  Iedere gift wordt in grote dankbaarheid aanvaard!

 • Boer vermoord in Niemandsland

  Boer vermoord in Niemandsland

  Een boer in Columbio, Sultan Kudarat, die zich in een door de militairen verklaard 'niemandsland' begeeft, wordt 14 dagen later vermoord terug gevonden.

  "A Farmer killed in Nomans land" in Davao Today

 • ILO adviseert Onderwijs voor Leger en Politie

  ILO adviseert Onderwijs voor Leger en Politie

  Hoewel de Internationale Arbeidsorganisatie het eindrapport nog moet indienen van haar recente onderzoek naar schendingen van de rechten van arbeidersactivisten, heeft ze al voorgesteld dat er doorlopende vormingen moeten komen voor de Filippijnse gerechtelijke macht, de politie, het leger en het Ministerie van Arbeid over respect voor rechten van vakbonden en het opvolgen van arbeidswetten.

  "ILO puts burdon on respecting Workers' Rights" in Bulatlat
  " Intense surveillance on Cebu Worlers' Center" op CTUHR

 • Gabriela viert 25-Jarig Bestaan

  Gabriela viert 25-Jarig Bestaan

  De laatste week van oktober heeft Gabriela haar 25e verjaardag gevierd. Gabriela is een nationale alliantie van 200 vrouwenorganisaties, actief over heel de Filippijnen.

  "Gabriela turns 25" op Bulatlat

 • Economie is Afhankelijk geworden van Export van Arbeid

  Economie is Afhankelijk geworden van Export van Arbeid

  Sinds de dictatuur van Marcos ontkent iedere regering in de Filippijnen dat het een beleid heeft om arbeid te exporteren. Op dit moment zijn er echter 8,5 miljoen Filippijnse arbeiders in het buitenland werkzaam en het totale inkomen van deze personen drukt harder door op de Filippijnse economie dan alle andere directe buitenlandse investeringen. Ondanks het feit dat de Filippijnse economie afhankelijk is geworden van deze export, doet de regering niet veel moeite om de slechte toestand van deze arbeiders te verbeteren. Vooral niet gedocumenteerde arbeiders moeten het ontgelden.

  "Labor Migration: A Dangerous Doctrine" op CenPEG
  "‘Anti-Worker, Unconstitutional, Repressive,' Migrants Say of POEA's Sample Contract for OFWs" in Bulatlat
  "Gov't Scored for Disregarding Torture, Innocence of OFWs in Death Row" in Bulatlat
  "Undocumented Workers, the Most Vulnerable, the Most Exploited" in Bulatlat

 • Tussen Oorlog en Vrede in Moslim Mindanao

  Tussen Oorlog en Vrede in Moslim Mindanao

  Na 11 jaar van onderbroken en weinig succesvolle vredesonderhandelingen dacht de leiding van het 'Moro Islamic Liberation Front' (MILF) eindelijk tot een vredesakkoord te kunnen komen. Deze hoop werd echter de grond in geboord omdat de overeenkomst botste tegen de regels van de grondwet. Volgens de Moslim leiding nadert de situatie langzamerhand de grens van oorlog en vrede. De Moslim leiders roepen iedereen op, inclusief de katholieke kerk, om te helpen tot een oplossing te komen.

  "We are Nearing ‘Boundary Between War and Peace' - MILF Chief Negotiator" in Bulatlat
  "Muslims urge Catholic Church: Define stand on peace process" in Daily Tribune

 • Burgerbevolking Lijdt hevig onder Oorlog in Mindanao

  Burgerbevolking Lijdt hevig onder Oorlog in Mindanao

  Ondanks het feit dat het gewapend conflict tussen het Filippijnse leger en het zuidelijk gelegen 'Moro Islamic Liberation Front' (MILF) grotendeels uit het nieuws is verdwenen, gaat de strijd in alle hevigheid door. Door een gebrek aan voedsel, medicijnen en hygiëne kreeg de burgervolking de voorbije maanden de grootste klappen. Dit conflict heeft aan tientallen personen het leven gekost.

  "Covering the war in Mindanao" in MindaNews
  "Witness Insists Bombing That Killed 4 Children, 2 Adults was Deliberate" in Bulatlat
  "War takes a heavy toll on children as fighting drags on" in MindaNews

 • Het Moorden en Arresteren van Activisten gaat Onverminderd Voort

  Het Moorden en Arresteren van Activisten gaat Onverminderd Voort

  Na een korte periode van relatieve kalmte lijkt in de afgelopen weken het aantal politieke moorden weer toe te nemen. In minder dan een week werden in het zuidwesten van het eiland Mindanao twee Bayan Muna leiders vermoord. Daarbij worden meer en meer activisten aangeklaagd voor criminele activiteiten. Alleen al in de regio Southern Tagalog betreft dit 72 activisten.

  "Bayan Muna officer slain in Davao Norte" in Inquirer
  "Bayan Muna leader slain in Compostela" in Inquirer
  "2 More Union Leaders Nabbed, Another Being Hunted Down" in Bulatlat
  "72 Southern Tagalog Activists Charged with Common Crimes" in Bulatlat
  "Foreign Lawyers, Judges See No Visible Results in Gov't Measures to Address Killings" in Bulatlat

 • Klimaatverandering en de stem van het Zuiden

  KLIMAATVERANDERING

  en de stem van het Zuiden

  IBON-Europa organiseert een informatiebijeenkomst over klimaatverandering. Tijdens deze bijeenkomst zal Dr. Paul L. Quintos uit de Filippijnen een voordracht houden. Deze presentatie zal hij ook houden als bijdrage van IBON voor de grote klimaatconferentie die van 1 tot 12 december wordt gehouden in Poznan, Polen.

  Precies 30 jaar geleden is IBON opgericht in de Filippijnen. Samen met IBON India en sinds kort IBON Europa vormt IBON een internationaal netwerk. IBON voert onderzoek uit en ontwikkelt voorlichtingsmateriaal dat ten dienste staat van de zwakkeren in de Derde Wereld. IBON levert hiermee haar bijdrage aan de bewustwording van de bevolking. Ook de veranderingen van het klimaat is een onderwerp van levensbelang voor mensen in het Zuiden.

  In oktober 2007 is er een grote klimaatconferentie gehouden in Thailand met deelnemers uit Azië en de Pacific. Daar is het eerste ontwerp gemaakt van het “People’s protocol on climate change” (het protocol van het volk over klimaatverandering).
  Voor ondertekening: http://peoplesclimateprotocol.aprnet.org/

  Het protocol wil een bijdrage leveren aan het voorkomen van de uitbuiting van de aarde en de mensen. Op de achterzijde staat een korte samenvatting van dit protocol. Dit protocol geeft de visie aan van de mensen uit het Zuiden hoe zij tegen klimaatverandering aan kijken. Onze leefstijl en de beslissingen die genomen worden ten aanzien van het milieu heeft vaak gevolgen voor mensen die in het Zuiden (Derde Wereld) wonen. Zij dragen veelal de gevolgen van bijvoorbeeld de opwarming van de aarde en het ontbreekt hen aan middelen om zich hier tegen te beschermen. Ook ontbreekt het hen aan mogelijkheden invloed uit te oefenen op de beslissingen die in het Noorden genomen worden.

  IBON zoekt de dialoog om samen oplossingen te zoeken.

  U wordt van harte uitgenodigd om Paul L. Quintos te ontmoeten op
  zondag 30 november om 14.00 uur
  in de Gerardus Majella kerk,
  Lombokstraat 2 (t.o.v. Zeeburgerdijk 85) te Amsterdam (Bus 22)

 • Protocol van het volk over de klimaatverandering

  Protocol van het volk over de klimaatverandering

  Van 1 tot 12 december vindt de 14e VN-klimaatconferentie plaats. Polen is het gastland van deze conferentie in Poznan als tussenstop naar Kopenhagen eind 2009. Kopenhagen wordt heel belangrijk. Er moet daar een wereldwijd klimaat-akkoord bereikt worden, dat gezien kan worden als de opvolger van het Kyoto-protocol.

  Het is van groot belang om in Poznan de stem van het Zuiden te verwoorden. Daar wonen de burgers, die het meest geraakt worden door de klimaatveranderingen en de minste middelen hebben om zich ertegen te beschermen. IBON International en IBON Europa zullen daar het protocol van het volk over de klimaatverandering onder de aandacht brengen.

  Wat is het “protocol van het volk over de klimaatverandering”?

  Dit protocol verwoordt het verlangen van de gewone burgers, in het bijzonder die uit het Zuiden – die het meest geraakt worden door de klimaatveranderingen en de minste middelen hebben om zich ertegen te beschermen. Hun deelname aan de discussie is van belang om tot een verantwoord klimaatverdrag te komen.

 • Rijstimport kost Filippijnse Economie Miljoenen Peso's

  Rijstimport kost Filippijnse Economie Miljoenen Peso's

  Op de Filippijnen is 70% van de bevolking afhankelijk van de landbouw. In de jaren '60 exporteerde het land rijst. Nu is ze de grootste rijstimporteur van de wereld. Deze import kost de overheid miljoenen pesos aan subsidies. Daarnaast schaadt het ook het inkomen van de lokale boer die rijst produceert, maar niet meer kan opboksen tegen de goedkopere geïmporteerde rijst.

  "Filipijnen grootste importeur van rijst ter wereld" in MO*
  "Rice Importation Hurts Local Farmers, Costs NFA Billions in Losses" in Bulatlat

 • Jeugd steeds vaker Doelwit van Opstandbestrijdingscampagnes

  Jeugd steeds vaker Doelwit van Opstandbestrijdingscampagnes

  Progressieve jeugdorganisaties zijn al lang het doel van opstandbestrijdings¬activiteiten van het Filippijnse leger. De afgelopen jaren zijn deze campagnes echter toegenomen en wordt de repressie ook duidelijker voelbaar op de universiteiten.

  "Youth Under Siege" in Bulatlat

 • Moslimleider kritisch over rol Amerikaanse leger in de Filippijnen

  Moslimleider kritisch over rol Amerikaanse leger in de Filippijnen

  Een voormalig adviseur van de Ramos regering en belangrijk medewerker aan het Amerikaanse Institute of Peace (Vredesinstituut) zegt, bezorgd te zijn over de betrokkenheid van het Amerikaanse leger in de oorlog op Mindanao. Ze stelt dat de Filippijnen geen doel zou mogen zijn van de Amerikaanse 'war on terror'.

  "Muslim Leader Concerned Over Role of US troops, Inclusion of RP in War on Terror" in Bulatlat

 • Een Humanitaire Crisis in Mindanao

  Een Humanitaire Crisis in Mindanao

  Al bijna twee maanden vindt er op het zuidelijke eiland van de Filippijnen, Mindanao, een gewapende strijd plaats tussen het Moro Islamic Liberation Front (MILF) en het Filippijnse leger. Een interkerkelijke humanitaire missie heeft na een onderzoek van 3 dagen een rapport uitgebracht waarin ze stelt, dat de acties van het leger proporties aannemen van een ware oorlogssituatie. Zelfs evacuatiecentra blijven niet gespaard.

  "De situatie van de vluchtelingen in Mindanao blijft moeilijk" op intal

 • De Armoede van de Boeren en de Oprichting van PATRIA

  De Armoede Situatie van de Boeren en de Oprichting van PATRIA

  “De start van een eerlijk landhervormingsprogramma”

  Sinds bijna 20 jaar is op de Filippijnen een landhervormingsprogramma van kracht, dat pretendeert meer land voor de Filippijnse boeren ter beschikking te stellen. Dit programma heet CARP (Comprehensive Agrarian Reform Program).

  Om te beginnen wat feiten door Danilo Ramos, Secretaris Generaal KMU:

  • meer dan 75% van de beroepsbevolking is afhankelijk van werk in de landbouwsector;
  • de meerderheid van de boeren is geen eigenaar van de 1 tot 1,5 hectare land die ze bewerken, zij huren dit land of werken als boerenarbeider;
  • het dagelijks loon loopt van 2,30 tot 3,20 euro maar arbeiderslonen zakken soms tot 0,75 tot 0,30 euro;
  • hoewel de landbouw de ruggengraat van de Filippijnse economie is, blijft deze zeer kleinschalig en worden sterk achtergebleven methodes gebruikt.

  Danilo Ramos, Secretaris Generaal KMU

  Aangezien er bitter weinig terecht komt van de hervormingsplannen van de regering is nu PATRIA (People’s Alliance for Genuine Agrarian Reform) in het leven geroepen. Dit is een verbond van boeren, landarbeiders, vissers en o.m. parlementsleden en vertegenwoordigers van kerken en maatschappelijke organisaties, die zich in willen zetten voor werkelijke landhervorming. Zij stelt dat zolang de uitvoering van CARP al duurt, de monopoliepositie van groot grondbezitters en de buiten- en binnenlandse corporaties op geen enkele manier is afgenomen. Erger nog: de feodale en semi-feodale uitbuiting en onderdrukking is zelfs geïntensiveerd. PATRIA onderstreept, dat hoewel de Filippijnen rijk zijn aan natuurlijke grondstoffen alsmede het feit dat 40% van de 30 miljoen hectare land bestaat uit gecultiveerde landbouwgrond, de meerderheid van de bevolking lijdt aan honger en armoede.

  De regering Arroyo heeft nog 3 jaar te gaan tot de verkiezingen en heeft een strategie ontwikkeld om deze armoede categorisch te ontkennen. Ondanks de sterk afgenomen populariteit van de regering Arroyo verklaarde perschef Bunye: “We hechten geen belang aan slechte verkiezingsprognoses zolang de economische graadmeters verbeteren. Het is niet voor het eerst dat verdedigers van het regeringsbeleid hun toevlucht zoeken in een goed-nieuws show om op die manier de aandacht weg te halen van de schandalen, de onregelmatigheden en de mensenrechtenschendingen. Het is al erg genoeg dat de stedelingen in reactie op het nieuws over economische groei aangeven hier niets van te merken, nog erger is dat de grote meerderheid van de Filippino’s (de boeren op het platteland) meer en meer te lijden heeft van onacceptabel slechte leefomstandigheden, ondanks de zogenaamde economische groei.

  Tijdens de recente aankondiging van de Millennium Ontwikkelings Doelen 2007 verklaarde Mrs. Arroyo dat het percentage Filippino’s dat in extreme armoede leeft, is gedaald van 20,4% in 1990 tot 10,2% in 2005. Zij voegde hier aan toe: “Onze visie is, dat binnen 20 jaar er een Filippijnse staat is met vrijwel de status van 1e wereldland als wij de armoede drastisch hebben verminderd, een robuuste middenklasse hebben gecreëerd en verder alle kenmerken hebben van een moderne samenleving welke tot uiting komt in sterke en stabiele instituties.”

  Een kritische blik op deze visie leert echter dat deze doelstellingen niet ten goede komen aan het merendeel van de bevolking: de boeren, de boerenarbeiders en ook de kleine vissers kunnen op geen enkele manier profiteren van de winsten die gemaakt worden. Deze winsten zijn trouwens betrekkelijk; de geclaimde drastische daling van de armoede van 1990 tot 2006 bijvoorbeeld, is niet het resultaat van economische groei en een meer billijke verdeling van de rijkdom maar een statistische truc om de armoedegrens te herdefiniëren en zodoende te verlagen.

  De boerenorganisatie KMP (Kilusang Magbubukid ng Pilipinas) wees al op de zwakheden van CARP door aan te geven dat alle landbouwgrond bestemd voor landhervorming in 1995 al verminderd was tot 4,6 miljoen hectare. Dit betekent dat van de 12,6 miljoen hectare die bebouwd kan worden met traditionele landbouw – en export gewassen 8 miljoen hectare niet eens onder de CARP valt. De DAR heeft het over een succes maar de waarheid is anders. Het is waar dat veel boeren de documenten bezitten die hen recht geeft op het land, maar er zijn veel redenen dat zij het land niet krijgen. Zo is er grond onttrokken aan de landhervorming door het land ineens te benoemen als “toeristische gebieden”. Ook meerdere grote hacienda’s hebben de landhervormingen weten te ontwijken door eigen regelgeving.

  De boerenorganisatie KMP wil ook aandacht voor het feit dat het geweld tegen de boeren, vooral zij die opkomen voor hun economische en politieke rechten, nog versterkt wordt door de hardhandige onderdrukking door het leger, de politie en paramilitaire groeperingen zoals de beruchte CAFGU (Citizens Armed Forces Geographical Unit). Motto van de KMP is de roep om de werkelijke hervormingen op de nationale agenda te krijgen en op deze manier zowel de landbouw te moderniseren, de economie op het platteland en nationaal te ontwikkelen en bovenal om de sociaal-culturele en economische omstandigheden te verbeteren van tweederde van de Filippijnse bevolking.

  Daarnaast roept de KMP op om verdere doorvoering van CARP af te wijzen. Progressieve parlementariërs nemen het op voor de boeren en hebben een wetsvoorstel gedaan waarin elementen van de werkelijke landhervorming naar voren komen. Zij realiseren zich echter dat het Congres gedomineerd wordt door grootgrondbezitters zodat dit wetsvoorstel weinig kans van slagen heeft. Conclusie moet zijn dat PATRIA een zeer belangrijk initiatief vormt van groot belang voor het platteland en de gehele natie. Alleen de weg van eerlijke landhervorming, in samenhang met nationale industrialisatie kan de Filippijnen brengen tot een staat waar economische groei is, sociale gerechtigheid en gelijkheid en bovenal duurzame vrede.

  Naar een artikel van Carol Pagaduan-Araullo, gepubliceerd in Business World okt. 2007

  Oprichtingsbijeenkomst http://www.arkibongbayan.org/2007-10Oct10-PatriaLaunching/patrialaunching.htm

 • KMU dient klacht in bij Internationale Arbeidsorganisatie

  Filippijnse vakbond KMU dient klacht in bij Internationale Arbeidsorganisatie

  De Filippijnse vakbondskoepel Kilusang Mayo Uno (KMU) diende vorige week een klacht in bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Geneve.

  De klacht is gericht tegen de Filippijnse regering en gaat over de moorden op 64 leiders, leden en supporters van vakbonden.

  Naast de moorden bevat de klacht andere schendingen van de mensenrechten, zoals ontvoeringen, intimidatie, militarisering van werkplaatsen en illegale arrestaties. De klacht zal behandeld worden door het Comité over de Vrijheid van Vereniging van de IAO.

  De lezing van de klacht maakt zeer goed duidelijk dat de Filippijnse regering een klimaat creëert die de organisatie van vakbonden sterk tegenwerkt. Dit is in strijd met de Conventies over de vrijheid van vereniging en over het recht op organisatie en collectieve onderhandelingen (conventies nr. 87 en nr. 98).

  De meest gekende moordpartij die in de klacht geciteerd wordt, is het Hacienda Luisita-bloedbad, waar zeven mensen werden doodgeschoten tijdens het uiteendrijven van het stakingspiket. Verder worden ook de moorden vernoemd van Diosdado Fortuna, voorzitter van de vakbond van Nestlé Cabuyao, Ricardo Ramos, voorzitter van de vakbond van de Central Azucarera de Tarlac en Edwin Barganento, Mario Fernandez en Manual Batolina, leiders van de National Federation of Sugar Workers (NFSW-KMU).

  KMU Secretaris-generaal Joel Maglunsod verklaarde bij het indienen van de klacht dat er een zeer sterke toename van schendingen van mensenrechten en vakbondsrechten is sinds Gloria Macapagal-Arroyo aan de macht kwam. “64 leiders, leden en supporters van vakbonden werden vermoord, de meeste van hen waren lid van de KMU. Deze 64 zijn maar een fractie van de 750 politieke moorden gedurende de presidentsperiode van Gloria Macapagal-Arroyo.”

  “Wij geloven dat de schendingen een bewuste politiek zijn, om te voorkomen dat werknemers opkomen voor hun rechten en strijden voor hogere lonen en betere levensvoorwaarden. We hopen dat we door internationale druk de schendingen van mensenrechten en vakbondsrechten kunnen doen stoppen en Arroyo's valse ‘bezorgdheid voor mensenrechten’ kunnen ontmaskeren,” aldus Maglunsod.

  Op de website van de KMU is de volledige verklaring te vinden en de mogelijkheid deze te ondertekenen als persoon of beter namens uw organisatie: www.kilusangmayouno.org