Benoem de klimaatverandering op de Dag van de Aarde:

Milieuactivisten roepen regering op te stoppen met aarde-onvriendelijke projecten

In aanloop naar de Dag van de Aarde hield het Filippijnse milieunetwerk ‘Kalikasan’ op 18 april een persbijeenkomst. Milieuactivisten, wetenschappers en vakspecialisten bespraken de milieuproblemen die hun land kent, zoals een afname van de biodiversiteit, milieuverontreiniging en de klimaatverandering.

Er is sprake van een grote vernietiging van het milieu. Op de bescherming van de biodiversiteit vindt geen controle plaats, vermeldt Clemente Bautista de coördinator van Kalikasan. Voor de ecologische hotspots waar de biodiversiteit bedreigd wordt en andere waar het aantal soorten dramatisch afneemt, is dringend bescherming nodig.heropening kerncentraleProtest tegen de heropening van de Bataan Kerncentrale (BNPP)

Voor de erkenning tot ecologische hotspot moet een regio minimaal 1500 soorten endemische vasculaire planten hebben en moet 70% van de habitat verloren zijn. Voor de Filippijnen geldt, dat meer dan 50% van de biodiversiteit endemisch is en het land meer dan 93% van het oorspronkelijke groei- en leefgebied kwijt is.

De opwarming van de aarde en de klimaatverandering maken ons kwetsbaar. Bepaald beleid van de regering heeft degeneratie van het milieu tot gevolg, legt Bautista uit.

In het verleden waren binnen en buitenlandse houtkap-ondernemingen verantwoordelijk voor de ontbossing. Door ontbossing komt er methaangas in de atmosfeer en vermindert de capaciteit om kooldioxide op te slaan. Nu vormt de mijnbouw een bedreiging voor de ecologisch kwetsbare gebieden zoals de natuurlijke bossen en waterwingebieden.

Naast de houtkap en mijnbouw geeft de regering toestemming voor grote bouwprojecten zoals vuilstort, kool- en kerncentrales, zelfs als daar kwetsbaar bosgebied voor moet wijken. Uit een studie blijken technische gebreken bij een vuilstort in Rizal. Dit zal leiden tot uitstoot van giftige gassen, vermeldt milieu-ingenieur Darrow Lucenario.

Ricardo Saturay van de wetenschapsgroep AGHAM zet vraagtekens bij de voordelen van kernenergie. In de keten van winning, transport en raffinage van uraniumerts wordt veel energie gebruikt. Is de concentratie uranium in het erts laag, dan is er bijna evenveel energie nodig voor de winning van het erts als dat er uit kernsplijting ontstaat.

Terwijl de regering projecten goedkeurt die een bedreiging zijn voor het milieu zal onze kwetsbaarheid door de klimaatverandering toenemen, zegt Mr. Saturay. Ricardo Saturay is voorzitter van de Filippijnse Alliantie Climate Watch.

Zie voor meer informatie: www.kalikasan.org