KLIMAATVERANDERING

en de stem van het Zuiden

IBON-Europa organiseert een informatiebijeenkomst over klimaatverandering. Tijdens deze bijeenkomst zal Dr. Paul L. Quintos uit de Filippijnen een voordracht houden. Deze presentatie zal hij ook houden als bijdrage van IBON voor de grote klimaatconferentie die van 1 tot 12 december wordt gehouden in Poznan, Polen.

Precies 30 jaar geleden is IBON opgericht in de Filippijnen. Samen met IBON India en sinds kort IBON Europa vormt IBON een internationaal netwerk. IBON voert onderzoek uit en ontwikkelt voorlichtingsmateriaal dat ten dienste staat van de zwakkeren in de Derde Wereld. IBON levert hiermee haar bijdrage aan de bewustwording van de bevolking. Ook de veranderingen van het klimaat is een onderwerp van levensbelang voor mensen in het Zuiden.

In oktober 2007 is er een grote klimaatconferentie gehouden in Thailand met deelnemers uit Azië en de Pacific. Daar is het eerste ontwerp gemaakt van het “People’s protocol on climate change” (het protocol van het volk over klimaatverandering).
Voor ondertekening: http://peoplesclimateprotocol.aprnet.org/

Het protocol wil een bijdrage leveren aan het voorkomen van de uitbuiting van de aarde en de mensen. Op de achterzijde staat een korte samenvatting van dit protocol. Dit protocol geeft de visie aan van de mensen uit het Zuiden hoe zij tegen klimaatverandering aan kijken. Onze leefstijl en de beslissingen die genomen worden ten aanzien van het milieu heeft vaak gevolgen voor mensen die in het Zuiden (Derde Wereld) wonen. Zij dragen veelal de gevolgen van bijvoorbeeld de opwarming van de aarde en het ontbreekt hen aan middelen om zich hier tegen te beschermen. Ook ontbreekt het hen aan mogelijkheden invloed uit te oefenen op de beslissingen die in het Noorden genomen worden.

IBON zoekt de dialoog om samen oplossingen te zoeken.

U wordt van harte uitgenodigd om Paul L. Quintos te ontmoeten op
zondag 30 november om 14.00 uur
in de Gerardus Majella kerk,
Lombokstraat 2 (t.o.v. Zeeburgerdijk 85) te Amsterdam (Bus 22)