Protocol van het volk over de klimaatverandering

Van 1 tot 12 december vindt de 14e VN-klimaatconferentie plaats. Polen is het gastland van deze conferentie in Poznan als tussenstop naar Kopenhagen eind 2009. Kopenhagen wordt heel belangrijk. Er moet daar een wereldwijd klimaat-akkoord bereikt worden, dat gezien kan worden als de opvolger van het Kyoto-protocol.

Het is van groot belang om in Poznan de stem van het Zuiden te verwoorden. Daar wonen de burgers, die het meest geraakt worden door de klimaatveranderingen en de minste middelen hebben om zich ertegen te beschermen. IBON International en IBON Europa zullen daar het protocol van het volk over de klimaatverandering onder de aandacht brengen.

Wat is het “protocol van het volk over de klimaatverandering”?

Dit protocol verwoordt het verlangen van de gewone burgers, in het bijzonder die uit het Zuiden – die het meest geraakt worden door de klimaatveranderingen en de minste middelen hebben om zich ertegen te beschermen. Hun deelname aan de discussie is van belang om tot een verantwoord klimaatverdrag te komen.

In oktober 2007 discussieerden talloze organisaties uit de regio Azië en de Pacific over het probleem van de klimaatverandering. Er werd gesteld dat het Noorden alleen zijn verantwoordelijkheid kan nemen, als het Zuiden zijn stem duidelijk verwoordt. Unaniem werd besloten tot het opstellen van een protocol dat de stem van het volk uit het Zuiden laat klinken, met de volgende resoluties:

  • de basisbehoeften van alle mensen moeten voorgaan op de winst van enkelen;

  • het ontwikkelingsmodel, gebaseerd op economische groei en de uitbuiting van mens en milieu, moet worden omgebogen in een democratisch en soeverein beheer van de grondstoffen;

  • we mogen ons niet laten misleiden door de idee dat technische ingrepen een oplossing kunnen bieden zodat de huidige groeidrift en consumptie gehandhaafd kunnen blijven;

  • winsthonger is de oorzaak van de opwarming van de aarde en de structurele armoede en daarom geloven we niet dat de vrije markt een oplossing biedt;

  • klimaatverandering is geen milieuprobleem maar een probleem van sociale gerechtigheid dat veroorzaakt wordt door de grondstofroof door multinationals en naties uit het Noorden;

  • de rekening moet gepresenteerd worden aan de rijke landen! eerlijk delen houdt in dat het Zuiden gecompenseerd zal moeten worden door het Noorden;

  • doelen en tijdschema’s in het Kyoto-protocol voldoen niet aan de waarschuwingen van wetenschappers om het op hol slaan van het klimaat te voorkomen;

  • we erkennen dat ook in het Zuiden de CO2-uitstoot moet verminderen, maar dat die samenhangt met het consumptiepatroon in het Noorden.

De basiswaarden van het protocol zijn sociale verandering, soevereiniteit, milieubescherming en verantwoordelijkheid. Het is de hoogste tijd om te werken aan een maatschappij op basis van gelijkheid, waarbij groei niet ten koste gaat van armoede en het milieu. Het doel is voedselzekerheid voor iedereen zonder een aanslag te plegen op de natuur.

Het belang van het 'protocol van het volk over de klimaatverandering is om de burger te bewegen om deel te nemen aan de discussie over klimaatverandering. Deze belangen van de burger in het Zuiden moeten politici, wetenschappers en internationale instituten meenemen in de afweging om in Kopenhagen een verantwoord klimaatakkoord te bereiken, in ieders belang.

Polen is het gastland van de VN-klimaatconferentie in Poznan als tussenstop naar Kopenhagen eind 2009. Kopenhagen wordt heel belangrijk. Er moet daar een wereldwijd klimaat akkoord bereikt worden dat gezien kan worden als de opvolger van het Kyoto-protocol. Het is van groot belang om in Poznan de stem van het Zuiden te verwoorden.

De klimaattop is van essentieel belang. Als daar geen wereldwijde afspraken worden gemaakt over het terugdringen van de kooldioxide uitstoot, wordt het echt kritiek. Het zal daarbij vooral moeten gaan een halt toe te roepen aan de grondstoffenroof door de grootindustrie vanuit het Noorden. Om dat te bereiken moeten politici onder druk worden gezet.

Meer informatie over het protocol: http://peoplesclimateprotocol.aprnet.org/

Onderteken vandaag nog het protocol:
http://peoplesclimateprotocol.aprnet.org/component/option,com_beamospetition/startpage,7/pet,1/

Voor informatie over deelname aan acties in Europa :
Maitet Ledesma: tel.: 06-14659558 / e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / website: www.ibon.be

In 1978 werd in de Filippijnen IBON opgericht, een organisatie die onderzoek en analyse uitvoert in dienst van de sociale bewegingen. Exact dertig jaar later is IBON Europa gestart, dat samen met IBON India, IBON Afrika en IBON Filippijnen een internationaal netwerk vormt.