Over de Tragedie
van de Aardverschuiving bij Pantukan

KMU persbericht
Manilla, 12 januari 2012

Op 5 januari kwamen bij een aardverschuiving op het eiland Mindanao in een sloppenwijk bij Pantukan bijna 40 mensen om. Nog steeds worden er meer dan honderd mensen vermist. De progressieve vakbondsfederatie KMU veroordeelt de positie van de Aquino regering die de kleinschalige mijnbouw-activiteiten als de oorzaak aanwijst.

De regering blijft ontkennen dat de tientallen jaren oude grootschalige mijnbouw en de commerciële houtkap de belangrijkste oorzaak zijn van de vernietiging van het milieu en de daaruit voortvloeiende aardverschuivingen in het gebied. Zij blijft grote buitenlandse mijnbouw- en houtkapbedrijven lokken om het land de natuurlijke grondstoffen te ontnemen.

Rampzalig regeringsbeleid

De opeenvolgende tragedies die het land troffen - de Pantukan aardverschuiving in april 2011, de verwoesting na de tyfoon Sendong in december 2011, en de recente Pantukan aardverschuiving – tonen de negatieve effecten van het ontnemen en vernietigen van de natuurlijke grondstoffen van het land.

De regering blijft uitvoering geven aan de Mijnbouwwet uit 1995. Deze wet maakt het mogelijk dat een buitenlandse onderneming voor 100% eigenaar is van een mijnbouwproject tot maximaal 81.000 hectare en het recht heeft om alle winst en kapitaal terug te sluizen naar het land van de moederonderneming.

In het gebied de Compostela Valley, dat rijk is aan minerale grondstoffen, vindt sinds 1950 en 1980 respectievelijk op grote schaal houtkap en mijnbouw plaats. Een aantal grootschalige mijnbouwbedrijven - zoals de Nationale Development Corporation (NADECOR), Napnapan Mineral Resources Inc. en het Amerikaanse bedrijf Russel Mijnbouw en Mineralen Inc. - zijn actief in de uitgestrekte gebieden van Pantukan.

De regering bevordert gevaarlijk werk

De slachtoffers van de tragedie zijn kleinschalige mijnwerkers. Door de noodzaak om in hun levensonderhoud te voorzien, negeren zij de gevaren van het graven van kleine tunnels teneinde mineralen te vinden. Een overlevende gaf aan terug te keren naar de kleinschalige mijnbouw zodra hij hersteld is, omdat er geen andere werkgelegenheid voor hem is. Hij verwoordt hiermee het gevoel van anderen.

Moeilijk, gevaarlijk en vies werk in de mijnbouw en scheepsbouw wordt gepromoot door de overheid. Er werken meer dan 300.000 mensen in de kleinschalige mijnbouw. Het grote aantal is een duidelijke indicatie van het onvermogen van de regering om fatsoenlijke banen aan te bieden.

Oproep tot afschaffing van de Mijnbouwwet van 1995

  • De KMU roept de regering op, om niet de bevolking van het land te verdrijven en daarmee volledige ruimte te geven aan de mijnbouwbedrijven in Pantukan.
  • De KMU roept de Filippijnse bevolking op, om oppositie te voeren tegen de komst van grote buitenlandse en lokale mijnbouw- en houtkapbedrijven in hun gemeenschappen.
  • De KMU roept op tot verzet tegen het overheidsbeleid van liberalisering in de mijnbouw. De Mijnbouwwet van 1995 moet worden afgeschaft. Deze leidt tot de uitverkoop van de natuurlijke grondstoffen en de vernietiging van het natuurlijke leefmilieu.
  • De KMU roept de Aquino regering op, om aan haar bevolking fatsoenlijk werk te verstrekken - wat alleen mogelijk is door de mijnbouwbedrijven te nationaliseren en werkelijke landbouwhervorming door te voeren.

www.kilusangmayouno.org