Minder Kinderen naar School door Stijgende Armoede

Door de stijgende armoede gaat bijna 1 op 6 kinderen op de Filippijnen niet meer naar het basisonderwijs. Dit is een sterke daling in vergelijking met 1990, toen bijna 100% van de kinderen naar de lagere school ging. Ook het secundair onderwijs kent een scherpe daling van leerlingen. Terwijl dit probleem erkend is door de regering, gebeurt er weinig om de situatie op te lossen. Het overheidsbudget voor onderwijs bedraagt momenteel 2000 peso’s per kind. Dit is slechts 14% van wat de regering uitgaf in 1998.

“Grade School Participation Rate Plunges to 16-Year Low” in Bulatlat
“More children out of school” in Inquirer