Party-lists werken aan de Agenda voor hun 15e Congres

Ondanks alle lastercampagnes hebben de progressieve party-lists hun stemmen toch met 30% zien stijgen. Ter voorbereiding van de opening van hun 15de Congres werken ze aan de progressieve agenda met als speerpunten respect voor mensenrechten, doorvoeren van echte landhervorming, betere lonen voor arbeiders en betere werkomstandigheden.

“Progressive party-list groups' mass base increases by 30 percent” op UK Asian
"Pro-people agenda in the 15th Congress" op Bulatlat