Amerikaanse Militaire Operaties in de Filippijnen
2001 - 2011

De hele archipel is omgevormd tot een Amerikaanse militaire basis, hetgeen in strijd is met de Filippijnse soevereiniteit en de grondwet van 1987

IBON Infographic / April 2012

De Verenigde Staten hebben onlangs een verklaring gegeven over hun buitenlandpolitiek in Azïe, die gericht is op een grotere economische, politieke en militaire betrokkenheid in het gebied. De verschuiving is echter al begonnen in 2001 toen de 'Quadrennial Defense Review' een verandering ten aanzien van Azië aankondigde en een uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid door middel van vaste bases, wisselende bezettingen, trainingsoefeningen en logistieke regelingen.

De Verenigde Staten noemden de Filippijnen in januari 2002 hun "tweede front" (in de 'war on terror') en hebben sinds die tijd verspreid over het hele land hun militaire aanwezigheid opgebouwd. Het VS leger heeft uitgebreid gebruik gemaakt van het VFA (Visiting Forces Agreement = Overeenkomst aangaande Bezoekende Troepen) om zo'n 600-700 speciale troepen in het land te stationeren en 7000 andere soldaten voor het uitvoeren van zogenaamde gezamenlijke oefeningen, civiel-militaire acties en hulpoperaties. Ze hebben ook de MLSA (Mutual Logistics and Support Agreement = Overeenkomst Wederzijdse Logistiek en Steun) gebruikt om militaire buitenposten op te zetten en hun troepenmacht van oorlogsmaterialen te voorzien.

De hele archipel is omgevormd tot een Amerikaanse militaire basis, hetgeen in strijd is met de Filippijnse soevereiniteit en de grondwet van 1987.

Het plaatje hieronder geeft een beeld van de activiteiten van het Amerikaanse leger in de Filippijnen gedurende de afgelopen 10 jaar, sinds het begin van de 'war on terror'.

Oorspronkelijk artikel: http://ibon.org/ibon_articles.php?id=220