In wat voor EU leven wij?

Functionarissen van de EU hebben verklaard dat de CPP, het NPA en Prof. Jose Maria Sison op de terroristenlijst van de EU gehandhaafd blijven, tenzij de CPP en het NPA het karakter van hun organisatie veranderen en stoppen met de gewapende revolutionaire strijd.

Dus het volk van de Filippijnen zou geen strijd mogen voeren tegen het verrotte, illegale, brutale regiem van Arroyo, dat als een echte poppenkast gehoorzaam danst naar de pijpen van de VS, en om een eind te maken aan het maatschappelijk systeem van schandelijke uitbuiting en onderdrukking. De opstand tegen dergelijke misstanden met wapens in de hand is geen terrorisme. Het is een noodzakelijke en legale onderneming van het Filippijnse volk om nationale bevrijding, sociale gerechtigheid en vrede en vooruitgang te bevechten.

Door de gewapende strijd van het Filippijnse volk als terroristisch te blijven bestempelen, toont de EU, net als de VS, haar reactionaire wereldbeschouwing en plaatst zich daarmee aan de verkeerde kant van de geschiedenis. De EU blijkt de wereld te zien vanuit het standpunt van de onderdrukker en de hegemonist. Zij toont niet het minste begrip voor de gerechtvaardigdheid van de revolutionaire strijd van landen en volkeren tegen agressors en plunderaars—in hoofdzaak dus de VS en Europa.

De huidige oorlog onder leiding van de CPP tegen de door de VS gemanipuleerde marionettenstaat is een etappe in de meer dan honderdjarige oorlog van het Filippijnse volk tegen koloniale bezetters en hun collaborateurs en voor nationale bevrijding en democratie.

Door onvermurwbaar de CPP, het NPA en Prof. Jose Maria Sison op hun “terroristienlijst” te handhaven, ondanks de kritiek daar op en de uitspraak daartegen van het Europese Hof van Eerste Aanleg, verraadt de EU haar ware imperialistische en reactionaire karakter.

De opneming door de EU van de CPP, het NPA en Prof. Jose Maria Sison in haar zogenaamde “terroristenlijst” is schadelijk voor het vredesproces. Een dergelijke halsstarrigheid van de EU speelt alleen het VS-Arroyo regiem in de kaart bij het rechtvaardigen van hun fascistische aanval op het Filippijnse volk, bij het verduisteren van de revolutionaire essentie van de strijd van het Filippijnse volk en bij het afwimpelen van zijn gerechtvaardigde en meest noodzakelijke eisen.

Dank je hartelijk voor zo'n Europa. Ik dacht altijd dat Europa verenigd werd in afschuw van het fascisme, maar dat was kennelijk het lokkertje om ons over de brug te krijgen.

Jan Beentjes