Nederlandse Ambassadeur toont Minachting voor Permanent Volkerentribunaal

Ingezonden brief in het Filippijnse dagblad Inquirer dd 27 april 2007

Ik schrijf u naar aanleiding van uw hoofdartikel van 28 maart jl. over de uitspraak van het Permanent Volkerentribunaal. Als Nederlands staatsburger betreur ik het, dat de Nederlandse Ambassadeur deze uitspraak afdeed als afkomstig van een niet officiële 'kangaroo' rechtbank. Hij zou beter moeten weten.

Zijn uitlating is een belediging voor de prestigieuze rechters, die al eerder de militaire dictatuur van Marcos hebben veroordeeld en nu een zeer relevante en actuele uitspraak hebben gedaan over het regiem van Gloria Macapagal Arroyo. Maar het is vooral een schoffering van de hulpeloze slachtoffers van de mensenrechtenschendingen en hun familie die hulp zochten bij het tribunaal in de hoop internationale aandacht te krijgen voor hun onleefbare situatie. Het tribunaal gaf stem aan hen die men anders nooit te horen krijgt. En dat was nu precies de bedoeling van het tribunaal zoals de redactie scherp opmerkte.

Het is geen toeval dat dit tribunaal plaatsvond in Den Haag, het hart van de Europese Unie. De Nederlanders hebben een lange geschiedenis van solidariteit met onderdrukte en uitgebuite volkeren in de Derde Wereld. Daarom is het zo ongelukkig dat de Nederlandse Ambassadeur zich zo minachtend uitsprak over het Permanent Volkerentribunaal.

Al meer dan 45 jaar werk ik aan de bevrijding van de mensen in de Filippijnen, daarom kan ik met de hand op mijn hart zeggen, dat de situatie onder de regering Arroyo veel beroerder is dan ten tijde van de militaire dictatuur van Marcos.

Het is hoog tijd dat de regering een eind maakt aan de anticommunistische hysterie en haar oorlog tegen 'communisten' omzet in een verzoeningspolitiek door weer serieus werk te maken van de afgebroken vredesonderhandelingen. Dat is van het allergrootste belang. Maar zolang de President haar oren laat hangen naar haar Nationale Veiligheidsadviseur en de Generaals, zal ze wel doof blijven voor de uitspraak van het Permanent Volkerentribunaal.

ARNOLD VAN VUGT,
Horeb Center,
PO Box 237,
Cagayan de Oro City

Bewerking Jan Beentjes